Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych

Dziecko które umiera, w którymkolwiek momencie swojego życia, choćby przed swoimi narodzinami, jest takim samym człowiekiem
jak Ty czy ja. Należy mu się szacunek, godne traktowanie, a zatem i godny pochówek.

Polskie prawo zapewnia rodzicom możliwość pochowania dziecka, które urodziło się martwe, bez względu na czas trwania ciąży. Bywa jednak tak, że niektórzy rodzice rezygnują z tego prawa i  pozostawiają martwe dzieci w szpitalu…

Po podpisaniu porozumienia Burmistrza Miasta z Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Dębicy, regulującego zasady pochówku dzieci martwo urodzonych, których rodzice zrezygnowali z prawa do pochówku we własnym zakresie, oraz po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim i Administratorem Cmentarza procedur tego pochówku -

Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II pragnie poinformować, że w niedzielę 18.10.2020 r. po raz pierwszy odbędzie się uroczysty pochówek tych dzieci, na cmentarzu przy ul. Wielopolskiej.

Urna i karteczki z imionami dzieci podanymi przez Rodziców, zostanie złożona do wspólnej mogiły. Pochówek poprzedzi Msza św. odprawiona w kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy o godz.13.00 w intencji rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku: choroby, poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego lub w inny sposób doświadczyli śmierci dziecka. Przed Mszą św. będzie można napisać imiona zmarłych dzieci, na specjalnie przygotowanych karteczkach, które zostaną złożone na czas Mszy św. przed ołtarzem, a potem do mogiły zbiorczej na cmentarzu. Uroczysty pochówek, któremu będzie przewodniczył Kapłan nastąpi po Eucharystii i przemieszczeniu się (we własnym zakresie) na cmentarz.

Serdecznie zapraszamy rodziców zmarłych dzieci
i wszystkich pragnących wziąć udział w tych uroczystościach.

Koszt pochówku zostanie pokryty ze środków budżetowych Miasta Dębicy.

Kolejne pochówki od 2021 będą dwa razy w roku: w pierwszą niedzielę po 25 marca - kiedy obchodzony jest „Dzień Świętości Życia” i w niedzielę po 15 października - jest to dzień, który na całym świecie poświęcony jest wspomnieniu „Dziecka Utraconego”.

Imiona dzieci można również przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: hospicjum.debica@op.pl

 

  Plakat do wydruku   - plakat w formacie pdf