STOWARZYSZENIE DĘBICKIE HOSPICJUM DOMOWE - Strona główna

HOSPICYJNE SPOTKANIE FORMACYJNO-SZKOLENIOWE - DZIEŃ SKUPIENIA

24 września 2022.

Prowadzący:  O. Stanisław Janiga, CSsR

Temat:   "Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc, ..."

(Dz 10,38)

RELACJA:

Jesteśmy wdzięczni Bogu za błogosławiony „Dzień Skupienia” dla wolontariuszy dębickiego hospicjum, który odbył się 24 września 2022 r.

Tematem wiodącym naszego spotkania były słowa św. Pawła o Jezusie „Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł On dobrze czyniąc”.(Dz.10,38) Prowadzący o. Stanisław Janiga CSsR w sposób profesjonalny, a jednocześnie bardzo przystępny, opierając się na lekturze Pisma św., przybliżył nam gorliwą służbę Jezusa, który „szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, i uczył kochać i przebaczać”, z troską i miłością pochylał się nad różnymi utrapieniami ludzkimi; ich słabościami, lękami, chorobami. Litował się, pocieszał, głęboko wzruszał, karmił i uzdrawiał.

W refleksjach dotyczących poruszanego tematu, konfrontując hospicyjną posługę z działalnością Jezusa, zastanawialiśmy się czy nasze zaistnienie w służbie drugiemu człowiekowi jest powołaniem, czym jest bezinteresowna posługa, jaką motywacją kierujemy się w naszym działaniu? Mówiliśmy o blaskach, ale także o cieniach tej służby, o wypaleniu, zniechęceniach, doświadczeniach pretensjonalności w pracy. Świadectwa wielu z nas potwierdziły, że pójście za Jezusem, nie jest łatwą drogą, ale „gdy Bóg z nami, któż przeciwko nam”. To Jezus, Dobry Samarytanin, uczy jak z miłością pochylać się nad chorymi i opatrywać „ich rany, zalewać oliwą i winem”.(Łk 10, 30-37)

Pomimo trudnych tematów, z którymi przyszło się nam zmierzyć, spotkanie formacyjno-szkoleniowe przebiegało w bardzo radosnej atmosferze. Wspólnie z o. Stanisławem oraz gośćmi z tarnowskiego hospicjum stworzyliśmy serdeczną wspólnotę, wymieniając w niej doświadczenia, ucząc się na świadectwach uczestników, a także umacniając na modlitwie. Pełni optymizmu, przywołując w pamięci słowa piosenki „...razem z nami, wyrusz Panie, nam nie wolno w miejscu stać...”, a także przynagleni słowami Jezusa „Idź i ty czyń podobnie”, na nowo odkryliśmy sens niesienia pociechy bliźniemu. Nasza posługa nabrała świeżego kolorytu.

Pełna wdzięczności O. Stanisławowi i całej Wspólnocie

Krystyna Wolska

 

PROGRAM:

 8:00 Zawiązanie wspólnoty przygotowanie do Jutrzni w sali konferencyjnej

 8:30 Jutrznia z konferencją w sali konferencyjnej

 9:15 Kawa w sali ks.Jerzego

 9:45 Konferencja II w sali konferencyjnej

10:30 Porozmawiajmy w sali konferencyjnej
Jezus szedł przez życie dobrze czyniąc – a my …?

12:30 Obiad w sali ks.Jerzego

13:30 ÷ 14:15 Adoracja Najśw. Sakramentu w dolnym kościele

14:15 Kawa w sali ks.Jerzego

W dolnym kościele:

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa

15:45 Przygotowanie do Mszy św.

16:00 Msza św. z kazaniem

17:00 Zakończenie „Dnia Skupienia”

JUTRZNIA: Sobota, 24 września 2022

Kliknij aby przejść do jutrzni ...

 

Pieśń na "Porozmawiajmy..."

Mój Mistrzu ... kliknij aby odsłuchać na YouTube

1. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc, uczył kochać i przebaczać. On z celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg, pochylał się nad tymi, którzy płaczą.

Ref.: Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy, bo wiedział, co to kochać i przebaczać. I późną nocą On do Nikodema rzekł, że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać. Ref.

3. Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg, a On nas uczy kochać i przebaczać. I z celnikami siąść, zapomnieć, kto to wróg, pochylać się nad tymi, którzy płaczą. Ref.

 

Po "Porozmawiajmy..."

W drogę z nami wyrusz Panie ... kliknij aby odsłuchać na YouTube

1. W drogę z nami wyrusz Panie, nam nie wolno w miejscu stać,
Gdy zbłądzimy podaj rękę, gdy upadniemy pomóż wstać.

Ref.:I do serca Swego prowadź, prowadź nas.

2. Zabierz smutek, przywróć radość, osłabionym dodaj sił,
Byśmy innym nieść pomogli, ciężar krzyża przez ten świat.  Ref.:

3. Naszą wiarę mocną uczyń, by przestała się już chwiać. Daj nam pełnię tej ufności, co przy Tobie każe trwać.  Ref.:

4. Swą miłością opromieniaj, każdy krok nasz, każdy dzień.
W bliźnich pozwól dojrzeć siebie, nienawiści usuń cień.  Ref.:

MSZA ŚWIĘTA

Teksty liturgii Mszy św.
XXV tydzień Okresu Zwykłego, 24 września 2022

Kliknij aby przejść do czytań ...

PIEŚNI MSZALNE:

Na wejście:

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie
grono Twych dzieci swój powierza los:
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,
i broń od zguby, gdy zagraża cios.

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale,
gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz,
wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
boś Ty nam tarczą, Boże, Ojcze nasz!

 

Na przygotowanie darów:

Ref. Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał: * owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.
1. Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój, * nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój.
2. Jezus za nas ofiaruje Ciało i Krew, * byśmy mogli je spożywać ku chwale Twej.
3. Jezus za nas oddał życie, bo kocha nas, * z Krzyża uczy nas miłości, co przetrwa czas.

 

Na procesję komunijną:

1. Jezu, miłości Twej,
Ukryty w Hostii tej,
Wielbimy cud, Żeś się pokarmem stał,
Żeś nam swe ciało dał,
Żeś skarby łaski zlał
Na wierny lud.

3. Dla biednych stworzeń Twych,
Co ostrzem grzechów swych
Zraniły Cię,
Włócznią, co w boku tkwi,
Otwierasz serca drzwi,
By w Twojej boskiej krwi
Obmyły się.

3. I w boskim sercu tam
Schronienie dajesz nam,
O Jezu mój,
A by nas żądłem swym
Wróg nasz nie dotknął w Nim,
By się przed świata złem
Lud ukrył Twój.

 

Uwielbienie w ciszy

 

Na zakończenie:

1. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.

Ref.:Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat,
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej,
I w opiece czułej duszę moją miej.

2. Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.  Ref.:

3. W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.  Ref.: