STOWARZYSZENIE DĘBICKIE HOSPICJUM DOMOWE - Strona główna

HOSPICYJNE SPOTKANIE FORMACYJNO-SZKOLENIOWE - DZIEŃ SKUPIENIA

Sobota, 25 lutego 2023 r.

Prowadzący: Ks. Krzysztof Fejkiel

Temat:

"Przychodzi okazać miłość"

PROGRAM

8:00 Zawiązanie wspólnoty, przygotowanie do Jutrzni     w sali widowiskowej

8:30 Jutrznia z homilią     w sali widowiskowej

9:15 Kawa     w sali ks. Jerzego

9:45 Konferencja     w sali widowiskowej

10:30 Szkolenie - Lek. Mateusz Lewartowski: „Udar mózgu – rodzaje, objawy, profilaktyka, leczenie”;

    w sali widowiskowej

12:10 Droga Krzyżowa     w dolnym kościele

12:45 Msza św. z homilią     w dolnym kościele

14:00 Obiad z kawą     w sali ks. Jerzego

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego z błogosławieństwem     w sali widowiskowej

8:30      JUTRZNIA: Sobota, 25 LUTEGO 2023

Kliknij aby przejść do jutrzni ...

12:10 - 12:45      DROGA KRZYŻOWA

W oczekiwaniu na Drogę Krzyżową:

1. Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny! Widzę Pana mego na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach Go ściska, Krwawy pot z Niego wyciska. Ach Jezu mdlejący, prawieś konający!

2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki, Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawia, O męce z Tobą rozmawia, Ach Jezu strwożony, przed męką zmęczony!

12:45

MSZA ŚWIĘTA

Sobota, 25 lutego 2023, IV tydzień psałterza SOBOTA PO POPIELCU

Teksty liturgii Mszy św. Kliknij aby przejść do czytań ...

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 69, 17

Wysłuchaj nas, Panie, * bo Twoja miłość jest łaskawa, * spójrz na nas w ogromie swego miłosierdzia.

/propozycje pieśni/

Na wejście:

2. Daj mi serce nowe i radość sumienia, przywróć nadzieję Twego przebaczenia.

3. Dawnych naszych grzechów nie pamiętaj, Panie, wspomnij na Twoje wielkie zmiłowanie.

Na przygotowanie darów:

Ref.   Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał: * owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.

1. Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój, * nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój.

2. Jezus za nas ofiaruje Ciało i Krew, * byśmy mogli je spożywać ku chwale Twej.

3. Jezus za nas oddał życie, bo kocha nas, * z Krzyża uczy nas miłości, co przetrwa czas.

Na procesję komunijną:

1. Jezu, miłości Twej, ukryty w Hostii tej, wielbimy cud, żeś się pokarmem stał, żeś nam swe ciało dał, żeś skarby łaski zlał na wierny lud.

2. Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów swych zraniły Cię, włócznią, co w boku tkwi, otwierasz serca drzwi, by w Twojej boskiej krwi obmyły się.

3. I w boskim sercu tam schronienie dajesz nam, o Jezu mój! Aby nas żądłem swym wróg nasz nie dotknął w Nim, by się przed świata złem lud ukrył Twój.

Uwielbienie w ciszy

Na zakończenie:

1. Krzyżu święty, nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest, jedno, na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe rozkoszny owoc nosiło.

2. Skłoń gałązki, drzewo święte, Ulżyj członkom tak rozpiętym.
Odmień teraz oną srogość, Którąś miało z urodzenia.
Spuść lekuchno i cichuchno Ciało Króla niebieskiego.

W przerwach:

Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie,
byś został tylko Ty, byś został tylko Ty, jedynie Ty

lub:

Mój Mistrzu ... kliknij aby odsłuchać na YouTube

1. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc, uczył kochać i przebaczać. On z celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg, pochylał się nad tymi, którzy płaczą.

Ref.: Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy, bo wiedział, co to kochać i przebaczać. I późną nocą On do Nikodema rzekł, że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać. Ref.

3. Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg, a On nas uczy kochać i przebaczać. I z celnikami siąść, zapomnieć, kto to wróg, pochylać się nad tymi, którzy płaczą. Ref.