18-26 KWIETNIA 2013r. Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W kwietniu, liczna grupa wolontariuszy Hospicjum, wzięła udział w 9-dniowej pielgrzymce do Ziemi Świętej

pielgrzymi przed bazyliką zwiastowania

CZWARTEK
18.04.
PIĄTEK
19.04.
SOBOTA
20.04.
NIEDZIELA
21.04.
PONIEDZIAŁEK
22.04.
WTOREK
23.04.
ŚRODA
24.04.
CZWARTEK
25.04.
PIĄTEK
26.04.

Dębica - godz. 17:30 zbiórka obok kościoła Miłosierdzia Bożego a następnie Msza św. i przejazd autokarem na lotnisko do Krakowa. Od godz.21:00 odprawa lotniskowa - wylot do Tel Avivu o godz. 23:55

CZWARTEK
18.04.
PIĄTEK
19.04.
SOBOTA
20.04.
NIEDZIELA
21.04.
PONIEDZIAŁEK
22.04.
WTOREK
23.04.
ŚRODA
24.04.
CZWARTEK
25.04.
PIĄTEK
26.04.

Przylot do Tel Avivu o godz. 4:40. Odprawa lotniskowa, przejazd autokarem do hotelu w Betlejem. Śniadanie, odpoczynek a następnie wyjazd do Jerozolimy: Menora i Kneset, Yad Vashem, Ain Karem - Msza św. w Sanktuarium św. Jana Chrzciciela, Sanktuarium Nawiedzenia.

Pielgrzymi Dębickiego Hospicjum Domowego na tle menory

Menora jest jednym z najstarszych symboli narodu żydowskiego. Według tradycji symbolizuje ona krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj.

Kneset - parlament Izraela.

Yad Vashem - instytut w Izraelu poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu.

W Ain Karem znajdują się dwa sanktuaria. Trzynawowy Kościół św. Jana Chrzciciela - nawa główna z ołtarzem poświęconym św. Janowi Chrzcicielowi , druga nawa poświęcona św. Elżbiecie, natomiast trzecia nawa zakończona jest schodami prowadzącymi do groty, która miała stanowić część domu Zachariasza., w której wg. tradycji urodził się św. Jan.
Sanktuarium Nawiedzenia składa się z górnego i dolnego kościoła . To tu czcimy tajemnicę hymnu Magnificat. Przed sanktuarium widzimy na ścianie tablice z wypisanym tekstem Magnificat w kilkudziesięciu językach, w tym po polsku.

CZWARTEK
18.04.
PIĄTEK
19.04.
SOBOTA
20.04.
NIEDZIELA
21.04.
PONIEDZIAŁEK
22.04.
WTOREK
23.04.
ŚRODA
24.04.
CZWARTEK
25.04.
PIĄTEK
26.04.

Wyjazd do Galilei. Jaffa - Msza św. w kościele św. Piotra. Przejazd do Cezarei i Hajfy - Sanktuarium Stella Maris, przejazd do Kany Galilejskiej - odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, Nazaret - kościół św. Józefa Żywiciela, Bazylika Zwiastowania.

Hajfa - synagoga

Caesarea - akwedukt rzymski

 

Jaffa - Msza św. w kościele św. Piotra.

Caesarea - Akwedukt rzymski

Hajfa - Sanktuarium Stella Maris
(Gwiazda Morza).

 

 

Przemienienie wody w wino

 

 

 

 

 

Kana Galilejska leży 8 km od Nazaretu. Kana była świadkiem pierwszego cudu Jezusa - zmiany wody w wino na weselu., na które zaproszono Maryję, a także Jezusa z uczniami.

 

 

Grota Zwiastowania

Nazaret (Galilea). Wznosi się tam kościół św. Józefa Żywiciela, wybudowany w 1914 r. na terenie uważanym za tradycyjne miejsce warsztatu ciesielskiego św. Józefa. W tym miejscu Święta Rodzina mieszkała po narodzeniu Chrystusa i tu wychowywał się mały Jezus.
 

Nieopodal, poniżej, znajduje się wspaniała bazylika Zwiastowania. Bazylikę stanowią dwa kościoły:
dolny z Grotą Zwiastowania, oraz górny poświęcony Maryi - Matce Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Na ścianach bocznych można oglądać wizerunki Madonny pochodzące z różnych krajów. Można też dopatrzyć się wizerunku Matki Boskiej częstochowskiej i ostrobramskiej.

 

CZWARTEK
18.04.
PIĄTEK
19.04.
SOBOTA
20.04.
NIEDZIELA
21.04.
PONIEDZIAŁEK
22.04.
WTOREK
23.04.
ŚRODA
24.04.
CZWARTEK
25.04.
PIĄTEK
26.04.

Betlejem: Pole Pasterzy, Msza św. w Grocie Pasterzy, nawiedzenie Bazyliki Bożego Narodzenia i Groty Mlecznej. Wizyta u sióstr Elżbietanek w sierocińcu, siostra Rafała.

Msza św. w Grocie Pasterzy

 

Około 3 km od Betlejem znajduje się Pole Pasterzy. Kaplica na Polu Pasterzy została zbudowana w kształcie namiotu pasterskiego, to tu umieszczona jest scena zwiastowania przez Anioła, pasterzom, dobrej nowiny o narodzeniu Mesjasza.
W niedalekiej odległości od kaplicy znajduje się Grota Pasterzy, w której mogli się schronić.

 

zs_43.jpg

W kolejce do Groty Narodzenia

Betlejem znajduje się w Autonomii Palestyńskiej ok. 10 km od Jerozolimy.

Chrystus przyszedł na świat w grocie, w której Maryja i Józef znaleźli schronienie. Centralnym miejscem sanktuarium Bożego Narodzenia jest Grota Narodzenia. We wnęce pod ołtarzem umieszczono czternasto-ramienną srebrną gwiazdę z napisem ,,Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus,,. Pielgrzymi wchodząc do bazyliki muszą pochylić głowę, prowadzi do niej jedno niskie wejście zwane Drzwiami Pokory, kamienne schody z Bazyliki wiodą do Groty Narodzenia.

zs_42.jpg

Grota Mleczna - Maryja karmiąca

 

W pobliżu sanktuarium Bożego Narodzenia znajduje się grota, zwana Grotą Mleczną. Wg lokalnej tradycji, Matka Boża w czasie ucieczki do Egiptu zatrzymała się tu by nakarmić Dziecię Jezus. Podczas karmienia kropla mleka upadła na skałę i w jednej chwili cała skała stała się biała. Miejsce szczególne dla matek by prosić o pokarm dla swych niemowląt.

zs_44.jpg

Siostra Rafała Włodarczyk

 

W Betlejem znajduje się również pięknie położony dom dla sierot i ubogich, wybudowany przez polskie siostry zakonne Elżbietanki. Budowa nowego sierocińca w Betlejem rozpoczęła się w marcu 2008 r. Inicjatorką budowy jest siostra Rafała Włodarczyk, elżbietanka, fundatorka istniejącego od 1967 r. sierocińca - Home of Peace na Górze Oliwnej w Jerozolimie.

CZWARTEK
18.04.
PIĄTEK
19.04.
SOBOTA
20.04.
NIEDZIELA
21.04.
PONIEDZIAŁEK
22.04.
WTOREK
23.04.
ŚRODA
24.04.
CZWARTEK
25.04.
PIĄTEK
26.04.

Wyjazd do Galilei: rejs po Jeziorze Galilejskim, okolice Jeziora Galilejskiego, Kafarnaum miasto Jezusa i dom św. Piotra, Tabgha - Kościół Rozmnożenia Chleba, Kościół Prymatu, Msza św. na Górze Błogosławieństw, nawiedzenie Bazyliki Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor.

zs_51.jpg

Łódź na jeziorze Galilejskim

 

Jezioro Galilejskie (zwane inaczej Genezaret albo Tyberiadzkie), to miejsce cudów Jezusa.
Nad jego brzegami leży Kafarnaum, Tabgha oraz Tyberiada. Jezus wielokrotnie przepływał łodzią przez to jezioro, kroczył po jego wodach do uczniów, uciszał wzburzone fale, nauczał z łodzi tłumy, które zbierały się nad brzegami. Tu ukazał się po Zmartwychwstaniu i przekazał władzę pasterską św. Piotrowi. Jan Paweł II pielgrzymując śladami Jezusa nad brzegami Jeziora Galilejskiego, modlił się w Sanktuarium Domu Piotra w Kafarnaum.

 

zs_52.jpg

mozaika - kosz z chlebem i dwie ryby

 

Kościół Rozmnożenia Chleba to trzynawowa bazylika, w której znajdują się wspaniałe mozaiki przedstawiające ptaki i rośliny oraz motywy geometryczne. Najbardziej znaną jest mozaika przedstawiająca kosz z chlebem i dwie ryby leżące równolegle do wysokości kosza. W koszu umieszczono cztery chleby, gdyż piątym jest Chleb Eucharystyczny konsekrowany na ołtarzu.

 

zs_53.jpg

Kościół Ustanowienia Prymatu

 

Tabgha to miejsce związane z pojawieniem się Jezusa Zmartwychwstałego nad brzegiem jeziora i przekazanie Piotrowi władzy pasterskiej - “Paś baranki moje”, Obecnie stoi tu niewielki, zbudowany z czarnego bazaltu, jednonawowy kościół , wyrastający ze skały nad samym jeziorem. Wewnątrz pomiędzy nawą a prezbiterium na całej szerokości kościoła znajduje się naga skała upamiętniająca spotkanie Jezusa z Piotrem.

 

zs_54.jpg

Osiem witraży z łacińskimi tekstami błogosławieństw

 

Góra Błogosławieństw miejsce w którym Jezus nauczał słowami, “Błogosławieni ...”. Sanktuarium górujące nad Jeziorem Genezaret na wys.150m. Zbudowane jest na planie ośmiokąta, pod kopułą znajduje się osiem witraży zawierających łacińskie teksty błogosławieństw.

 

zs_55.jpg

Jezus rozmawiający z Mojżeszem i Eliaszem

 

Góra Tabor to wzniesienie o wys,588mn.p.m. ma spłaszczony szczyt na którym znajduje się trzynawowa Bazylika Przemienienia Pańskiego. Tutaj Piotr, Jan i Jakub ujrzeli przemienionego Jezusa rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem.

CZWARTEK
18.04.
PIĄTEK
19.04.
SOBOTA
20.04.
NIEDZIELA
21.04.
PONIEDZIAŁEK
22.04.
WTOREK
23.04.
ŚRODA
24.04.
CZWARTEK
25.04.
PIĄTEK
26.04.

Jerozolima cz. I: Góra Oliwna - Sanktuarium Wniebowstąpienia, klasztor Pater Noster, panorama Jerozolimy , Dominus Flevit, Bazylika Konania i ogród Getsemani, Bazylika Wniebowzięcia NMP, dzielnica żydowska Starego Miasta, Koścół św. Anny, Droga Krzyżowa, Bazylika Grobu Pańskiego, Msza św. w Domu Polskim.

zs_61.jpg

Miejsce wniebowstąpienia Jezusa

 

Góra Oliwna jest położona na wschód od starej Jerozolimy i oddziela ją od niej dolina Cedronu. Na szczycie znajduje się Sanktuarium Wniebowstąpienia - ostatnie miejsce związane z ziemskim życiem Jezusa Chrystusa. Należy ono dzisiaj do muzułmanów i zostało zamienione na meczet. Chrześcijanie mogą sprawować tu własną liturgię tylko raz w roku - w uroczystość Wniebowstąpienia.

 

zs_62.jpg

Kościół Pater Noster.

 

Kościół Pater Noster. W tym miejscu Jezus nauczył Apostołów Modlitwy Pańskiej. W krużgankach, na ścianach umieszczono tablice z tekstem Modlitwy Pańskiej w licznych językach, pośród nich, “Ojcze Nasz” po polsku.

 

zs_63.jpg

Widok z Góry oliwnej na starą Jerozolimę

Panorama Jerozolimy. Jerozolima dzieli się na Stare Miasto i Nowe. Stare, rozpościera się na dwóch wzgórzach i jest prawie całkowicie otoczone murami. Znajdują się tu najcenniejsze Miejsca Święte i główne zabytki okresu Starego i Nowego Testamentu. Dziś w Jerozolimie splatają się różne kultury i religie. W starej części miasta sąsiadują ze sobą dzielnice: chrześcijańska,ormiańska, muzułmańska i żydowska. W murach otaczających starą Jerozolimę jest osiem bram, z których siedem jest otwartych. Są to: Brama Nowa, Brama Damasceńska, Brama Heroda, Brama św. Szczepana, Brama Złota (zamurowana), Brama Gnojna, Brama Syjońska oraz Brama Jafska. Nowe Miasto rozciąga się poza murami.

 

zs_64.gif

Kokosz chroniąca swoje pisklęta z kościoła Dominus Flevit

 

Kaplica “Dominus Flevit” - “Pan Zapłakał”, tu Chrystus zapłakał nad Miastem Świętym:
“Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście” /Mt 23, 37/.

 

zs_65.jpg

Ogród oliwny

Getsemani - Ogrójec, dosłownie “tłocznia oliwek”, to miejsce modlitwy Jezusa oraz Jego pojmania. W Getsemani znajduje się dzisiaj kilka sanktuariów chrześcijańskich między innymi - Bazylika Agonii przylegająca do Ogrodu Oliwnego i Grota Getsemani - Grota Pojmania. W absydzie głównej Bazyliki Agonii znajduje się mozaika przedstawiająca agonię Chrystusa, dwie inne mozaiki przedstawiają pocałunek Judasza i pojmanie Jezusa. W centralnym miejscu znajduje się skała przy której modlił się Jezus.
Ogród Oliwny ogrodzony jest obecnie murem. Rośnie w nim osiem bardzo starych oliwek.

 

zs_66.jpg

Bazylika Wniebowzięcia NMP

 

W prawosławnej Bazylice Wniebowzięcia NMP położonej na stoku Góry Oliwnej, wierni czczą wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

W krypcie kościoła św. Anny, gdzie wg tradycji mieszkali rodzice Maryi, Anna i Joachim, czci się do dzisiaj Narodzenie Maryi.

zs_67.jpg

Droga Krzyżowa

 

Droga Krzyżowa jest to odcinek drogi, który Pan Jezus przebył od pretorium do Kalwarii.
Opis Drogi Krzyżowej autorstwa Ks. prof. Waldemara Chrostowskiego (kliknij).
W czasach Jezusa Golgota znajdowała się za murami miasta. Dzisiaj wkomponowana jest w zabudowania sakralne związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.
Droga Krzyżowa składa się z 14 stacji oznaczonych napisem lub numerem, z których 9 jest na uliczkach starej Jerozolimy a ostatnie 5 stacji znajduje się w Bazylice Grobu Pańskiego.

 

Najważniejsze miejsca w Bazylice, to Kalwaria i Kaplica Grobu Pańskiego. Pod ołtarzem Kalwarii, między kolumnami, na których opiera się ołtarz jest dokładnie to miejsce, w którym Jezus umarł. Okrągła płyta srebrna z otworem wskazuje miejsce, w którym wetknięty był Krzyż. Po obu stronach ołtarza dwie okrągłe płytki z czarnego marmuru oznaczają domniemane miejsca w których zatknięte były krzyże złoczyńców ukrzyżowanych po bokach Zbawiciela.

zs_68.jpg

Kaplica Bożego Grobu wewnątrz Bazyliki

 

Naprzeciw wejścia do Bazyliki znajduje się różowa ława kamienna, upamiętniająca nie tyle miejsce, co sam obrzęd dokonany przez Józefa z Arymatei i Nikodema. Złożyli oni ze czcią ciało Ukrzyżowanego, by namaścić je wonnościami, olejkami i owinąć w całun przed złożeniem do grobu.

Kaplica Bożego Grobu położona jest centralnie pod kopułą Bazyliki. Przez niewielkie drzwi wchodzi się najpierw do tzw. kaplicy Anioła z centralnie usytuowanym kwadratowym ołtarzykiem, którego płyta pochodzi z fragmentu kamienia zatoczonego u wejścia do grobu Jezusa (por. Mt 27,60). Rozbito go w czasie najazdu perskiego. Z kaplicy Anioła wchodzi się do właściwej komory grobu. W jej wnętrzu, po prawej stronie znajduje się wykuta w skale wnęka z kamienną płytą, na której miało zostać złożone ciało Jezusa zaraz po zdjęciu z Krzyża (por. Mt 27, 57-65).

CZWARTEK
18.04.
PIĄTEK
19.04.
SOBOTA
20.04.
NIEDZIELA
21.04.
PONIEDZIAŁEK
22.04.
WTOREK
23.04.
ŚRODA
24.04.
CZWARTEK
25.04.
PIĄTEK
26.04.

Jerozolima cz. II: Góra Syjon - Msza św. w kościele św. Piotra in Gallicantu, Bazylika Zaśnięcia NMP, Wieczernik i grób Dawida, Stare Miasto - Ściana Płaczu Cardo, Bethesda i Lithostrotos, Bazylika Grobu Pańskiego (ponownie).

zs_71.jpg

wnętrze kościoła św. Piotra in Gallicantu

 

Kościół św. Piotra “IN GALLICANTU” Kościół św. Piotra "w miejscu gdzie piał kur", niemal całkowicie schowany za drzewami i wschodnim zboczem wzgórza Syjon, stoi tam, gdzie apostoł Piotr zaparł się Jezusa - (Mk 14, 66-72) - "Pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz". Tutaj też miał się znajdować dom najwyższego kapłana Kajfasza, do którego zaprowadzono pojmanego Jezusa (Mk 14, 53). Grota pod kościołem była miejscem, w którym Jezus był więziony.

zs_72.jpg

Widok na cmentarz żydowski

 

Warto również odwiedzić ten kościół dla wspaniałego widoku z balkonu, skąd widać Miasto Dawida, arabską wioskę Silwan i trzy doliny otaczające Jerozolimę. Rzymskie schody w dół od kościelnego ogrodu prowadzą do Źródła Gihon i doliny Cedronu.

 

zs_73.jpg

Zaśnięcie NMP

 

Bazylika Zaśnięcia NMP upamiętnia tradycję, zgodnie z którą Maryja Dziewica zasnęła w tym miejscu.

 

zs_74.jpg

Zrekonstruowana sala Wieczernika

 

Wieczernik uważany jest za miejsce narodzin Kościoła. Burzliwe dzieje Jerozolimy sprawiły, że nie ma dziś domu, w którym odbyła się ostatnia wieczerza. W tym miejscu znajduje się zrekonstruowana sala Wieczernika. Sala ta upamiętnia ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.

 

zs_75.jpg

Symboliczny grobowiec króla Dawida.

 

Symboliczny Grób Króla Dawida, znajduje się w niepozornym budynku, na parterze, pod górną salą Wieczernika. I choć faktycznie Dawid został pochowany w Mieście Dawidowym, tradycja judeochrześcijańska, jak i późniejsza, na miejsce jego pochówku wskazuje okolice Wieczernika, na Górze Syjon. Grób otaczany jest czcią zarówno przez pobożnych Żydów, jak i przez wielu chrześcijan. Miejsce to należy do najświętszych (obok Ściany Płaczu) w całym Izraelu i jest dla wielu Żydów celem pielgrzymek.

 

zs_76.jpg

Modlitwy przed Ścianą Płaczu

 

Ściana Płaczu - miejsce przez wieki uświęcone płaczem nad zburzeniem świątyni, funkcjonuje do dzisiaj.
   Tu codziennie zbierają się Żydzi na modlitwę, a szczególnie w dni świąteczne. Modlitwa może być indywidualna lub odbywa się w grupach, w których także odczytywana jest Tora. Przed samym murem widać Żydów, którzy modlą się, kołysząc się rytmicznie, aby wszystkie części ciała oddawały cześć Bogu. W szczelinach pomiędzy blokami kamiennymi można umieszczać kartki z prośbami modlitewnymi.

 

zs_77.jpg

Cardo

Cardo - ulica rzymskich miast, obozów wojskowych i placówek o orientacji północ-południe. Cardo było integralnym elementem planowania miasta i służyło jako centrum życia gospodarczego. Główne Cardo nazwano cardo maximus.

Po żydowskim buncie krwawo stłumionym przez Hadriana w ok. 130 r, Jerozolima została zniszczona. W jej miejsce Hadrian zbudował rzymską kolonię, nazywając ją Colonia Aelia Capitolina. Główna arteria, północ-południe, Cardo Maximus, była wybrukowana i miała pierwotnie około 22,5 m szerokości. Biegła w kierunku południowym od miejsca gdzie znajduje się brama Damasceńska i kończyła się w nieznanym miejscu.

Dziś, Cardo - to odcinek starożytnej ulicy o długości 200 m, pochodzący z czasów rzymskich i bizantyjskich. Znajduje się ona 6 m poniżej obecnego poziomu miasta. Ulica została odsłonięta podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach 1976-1985. Nadano jej charakter pasażu handlowego z kawiarniami.

Bethesda - Sadzawka Owcza, to basen wodny w muzułmańskiej części Jerozolimy, na szlaku doliny Bet Zeta. Opisuje ją Ewangelia Jana jako otoczoną pięcioma przykrytymi dachem kolumnadami, czyli krużgankami i położoną w pobliżu Bramy Owczej (J 5,1-8). Była miejscem cudownych uzdrowień.

Lithostrotos, czyli "kamienny dziedziniec" . Część procesu Jezusa, który relacjonują czterej Ewangeliści, miała miejsce na wewnętrznym dziedzińcu twierdzy Antonia, zwanym Lithostrotos. Tutaj Piłat ustawił swój trybunał, a po przesłuchaniu Jezusa umył ręce i wydał na Niego wyrok śmierci.

CZWARTEK
18.04.
PIĄTEK
19.04.
SOBOTA
20.04.
NIEDZIELA
21.04.
PONIEDZIAŁEK
22.04.
WTOREK
23.04.
ŚRODA
24.04.
CZWARTEK
25.04.
PIĄTEK
26.04.

Nawiedzenie Betanii: Msza św. w kościele św. Łazarza, Jordan - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, Jerycho - Góra Kuszenia, starożytności Jerycha, drzewo Zacheusza, Kąpiel w Morzu Martwym. Pustynia Judzka - Wadi Qelt- Klasztor św. Jerzego.

zs_81.jpg

Kościół św. Łazarza

 

Betania znajduje się na drodze z Jerycha do Jerozolimy. Tu mieszkali przyjaciele Jezusa Marta, Maria i Łazarz. Jezus często zatrzymywał się w Betanii. Tutaj Jezus wskrzesił Łazarza. Nowy kościół św. Łazarza wzniesiono na ruinach poprzednich. Obok kościoła jest grób Łazarza.

 

zs_82.jpg

Nad Jordanem

 

Stary Testament uznaje Jordan jako główną rzekę Ziemi Obiecanej. Izraelici pod wodzą Jozuego przeszli przez niego suchą nogą. Później rozdzielali wody Jordanu Eliasz i Elizeusz. Naaman wódz wojska króla Aramu został uzdrowiony z trądu po siedmiokrotnym zanurzeniu się w wodach Jordanu, na polecenie proroka Elizeusza.

W Nowym Testamencie Jordan był miejscem chrztu Jezusa i Żydów dokonywanego przez Jana Chrzciciela.

 

zs_83.jpg

Góra Kuszenia

 

Na skraju Pustyni Judzkiej, w odległości 4 km od Jerycha znajduje się Góra Kuszenia a na niej grota, w której Jezus miał spędzać czas swego postu i gdzie przybył do niego szatan.

 

zs_84.jpg

Ruiny starego Jerycha

 

zs_87.jpg

Sykomora

Jerycho - arabskie miasto położone w Judei, we wschodniej części Palestyny, ok. 9 km na zachód od rzeki Jordan i ok. 10 km na północny zachód od północnego krańca Morza Martwego. Miasto znajduje się pod administracją Autonomii Palestyńskiej. Jest położone około 270 metrów poniżej p.m. i jest jedną z najniżej położonych miejscowości na świecie.
 

Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata i prawdopodobnie najstarszym nieprzerwanie istniejącym siedliskiem ludzkim. Kojarzy się nam z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie.

zs_85.jpg

Kąpiel w Morzu Martwym

 

Morze Martwe otoczone jest górami. Z powodu wielkiej ilości minerałów woda jest tak ciężka ,że wypycha na powierzchnię ciała, które w innych warunkach toną. Intensywne zasolenie sprawia, że w wodzie nie ma ani flory, ani fauny.

 

zs_86.jpg

klasztor św. Jerzego

Pustynia Judzka - górzysta pustynia położona we wschodniej części Judei w środkowej części Izraela. Na jej terenie żyje obecnie kilka szczepów Beduinów.

Wadi Qelt jest znaną doliną, biegnącą z zachodu na wschód w poprzek pustyni Judzkiej, zaczynającą się w pobliżu Jerozolimy i kończącą się w pobliżu Jerycha i Morza Martwego. Płynie nią strumień o tej samej nazwie. Wadi Qelt jest domem unikalnej, różnorodnej flory i fauny.

W dolinie tej znajduje się pięknie położony klasztor św. Jerzego.

CZWARTEK
18.04.
PIĄTEK
19.04.
SOBOTA
20.04.
NIEDZIELA
21.04.
PONIEDZIAŁEK
22.04.
WTOREK
23.04.
ŚRODA
24.04.
CZWARTEK
25.04.
PIĄTEK
26.04.

Nocny wyjazd na lotnisko do Tel Avivu, wylot o godz 7:30 - przylot do Krakowa 9:40, przyjazd do Dębicy ok. godz.13:00.

zs_91.jpg

Ostatnie spojrzenie na Ziemię Świętą

 

Z żalem i niedosytem opuszczamy Ziemię Świętą, ojczyznę Jezusa. Serca nasze są przepełnione radością i wdzięcznością, że dane nam było wspólnie przeżyć tą pielgrzymkę, tym bardziej, że przypadła ona w Roku Wiary.
     Bóg zapłać.

Zdzisława Wójcik