WYDARZENIA

2020

18 października 2020 r.

MIEJSCE PAMIĘCI DZIECI UTRACONYCH - dar na 100-lecie urodzin Jana Pawła II

Wysiłkiem grupy osób, pomysł uczczenia "Dzieci Utraconych" udało się zrealizować 18 października 2020 r.
Po Mszy św. o godz. 13:00, odprawionej w kościele Miłosierdzia Bożego w intencji rodziców którzy doświadczyli utraty dziecka w wyniku: poronienia, przedwczesnego porodu, lub w inny sposób, księża wraz osobami pragnącymi wziąć udział w uroczystości, udali się na cmentarz przy ulicy Wielopolskiej. Tam, po modlitwie poprowadzonej przez ks. proboszcza Antoniego Bielaka i odczytaniu przez ks. Krzysztofa Fejkiela imion przekazanych przez rodziców, urna z prochami 90 dzieci, wraz z rulonem zawierającym imiona, została uroczyście złożona do grobu.

 

  Więcej ...        

11 marca 2020 r.

Szkolenia dla osób opiekujących się chorymi w domu - dar na 100-lecie urodzin Jana Pawła II

Dla uczczenia 100-lecia urodzin Jana Pawła II - patrona Hospicjum,
nasi Wolontariusze podjęli szereg inicjatyw. Jedną z nich jest cykl szkoleń w celu udzielenia praktycznych rad i wskazówek dotyczących pielęgnowania obłożnie chorych, pod hasłem:

OBECNOŚĆ - TROSKA - POMOC

Jak opiekować się chorym w domu.

opieka

Terminy szkoleń które się odbyły:

11 lutego, godz. 16:00
KOZŁÓW
- remiza OSP

29 lutego, godz. 8:00
LATOSZYN
- Dom Parafialny
przy Parafii N.Serca Pana Jezusa

2 marca, godz. 16:00
STRASZĘCIN
- remiza OSP

  W planach: 1 kwietnia, w PUSTKOWIE, oraz 17 i 21 kwietnia, w DĘBICY.  

Pozostałe szkolenia odłożono ze względu na epidemię wirusa SARS-Cov-2.

2016

8 października 2016r.

Rozdanie nagród Totus.

Podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, nasze Hospicjum zostało uhonorowane nagrodą TOTUS 2016 w kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno - wychowawcza"

   Migawka Telewizji - ATV sp. z o.o.

 
Zobacz również pełną
relację w Telewizji Polskiej

(zawiera reklamy) (t: 00:09:39 do 00:13:30)

3 kwietnia 2016r.

Plakat

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia świętowaliśmy 10-LECIE działalności naszego Stowarzyszenia.
Udział w obchodach i przewodnictwo we Mszy św. zapowiedział przyjaciel naszego Hospicjum, Jego Ekscelencja Arcybiskup Zygmunt Zimowski - Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, jednak ze względu na nawrót ciężkiej choroby nie mógł przybyć. Mszy św. o godzinie 11:00, odprawionej w kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy, z okazji 10-lecia, przewodniczył ks. prałat Piotr Supierz z Watykanu.Podczas uroczystości ks. Supierz, w imieniu Arcybiskupa Zimowskiego, odznaczył Hospicjum medalem "Curate Infirmos", przyznanym nam przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Zobacz relacje w  . . .

 

2015

16 listopada 2015r.

Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum, oraz spotkanie z ich rodzinami.

Podczas Mszy św. modliliśmy się za dusze Zmarłych podopiecznych, których symbolizowały 72 znicze i tabliczki z ich nazwiskami. Intencję sprawował ks. prałat Józef Dobosz.

Po Mszy św. rodziny zmarłych zostały zaproszone na spotkanie, na którym przy filiżance herbaty, można było wspominać utraconych bliskich, dzielić się doświadczeniami związanymi z ich chorobą oraz śmiercią. Moderatorem spotkania była jak zwykle siostra Radosława ze Zgromadzenia Sóstr Służebniczek, doświadczona pielęgniarka z dębickiego szpitala, która towarzyszyła w odchodzeniu wielu chorym.

16 października 2015r.

Na Placu Solidarności w Dębicy, zainaugurowaliśmy IX Pola Nadziei.

  Więcej ...        

11-13 września 2015r.

Rekolekcja szkoleniowo - formacyjne w Starym Sączu

 

Drugi wrześniowy weekend spędziliśmy w miejscu, które w czasie swojej VII pielgrzymki do Ojczyzny odwiedził Jan Paweł II.

  Więcej ...        

4 lipca 2015r.

Wyjazd szkoleniowo - formacyjny   "W poszukiwaniu motywacji"
Dębica - Strachocina - Komańcza - Dukla - Dębica

 

Nasza posługa, jako wolontariuszy, w świecie w którym liczy się zysk a prawie wszystko robi się za pieniądze, wymaga, aby ciągle na nowo przyglądać się własnemu powołaniu oraz nieustannie je pielęgnować.

  Więcej ...        

22 maja 2015r.

W Domu Kultury "Śnieżka", oficjalnie podsumowaliśmy i zakończyliśmy akcję "Pola Nadziei 2014 / 2015".

Koordynatorkami tej edycji "Pól", podobnie jak poprzedniej, były panie Barbara Pelczar - Białek i Aleksandra Tokarz.

  Więcej ...        

 

 

6-8 marca 2015r.

Rekolekcje szkoleniowo - formacyjne w Lubaszowej.

 

"Willa" - tak przez miejscowych, ze względu na piękne położenie, nazywany jest Klasztor i ośrodek rekolekcyjny Redemptorystów w Lubaszowej do którego udaliśmy się liczną grupą, aby zgłębiać Pismo Święte.
Prawdą jest, że często się spotkamy ze Słowem Bożym - to Słowo jest nam "doprowadzane do uszu" na różne sposoby, lecz słuchanie, bądź czytanie biblii jest często bardzo powierzchowne.
Dlatego na tych rekolekcjach uczyliśmy się obcowania z Pismem Św. metodą - Lectio Divina (łac. pobożne, duchowe czytanie) - jest to forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych, stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego. Na konferencjach skupiliśmy się na dziejach Abrahama gdy obozował w pobliżu dębu Mamre.
          Więcej o metodzie Lectio Divina ...        

 
Każdy dzień rekolekcji, którego Centrum była Eucharystia, wypełniały konferencje, rozmowy przy kawie, spacery a także modlitwa wspólnotowa bądź osobista.

Szczególną wymowę, podkreśloną liturgicznym okresem Wielkiego Postu, miało całodobowe wystawienie Najświętszego Sakramentu, przed którym czuwaliśmy, aby "dopełnienić" tą jedną godzinę, której nie wytrwali w Ogrojcu Apostołowie.

Marek Wójcik

2014

24 listopada 2014r.

Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum, oraz spotkanie z ich rodzinami.

Tradycyjnie, w czasie Mszy św. za Zmarłych podopiecznych, palą się znicze obok których stoją tabliczki z nazwiskami zmarłych.

Od tego roku, takie Msze św. będą się odbywały co kwartał. Po nich, rodziny zmarłych są zapraszane na spotkanie, na którym można wspominać utraconych bliskich, dzielić się doświadczeniami związanymi z ich chorobą oraz śmiercią, a także zastanawiać się jak sobie radzić z żałobą, jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości, jak rozwiązywać codzienne problemy. Można też doświadczyć pomocy ze strony innych, którzy również utracili bliskich, a nade wszystko, ze strony moderatora takich spotkań - siostry Radosławy ze Zgromadzenia Sóstr Służebniczek.

15 listopada 2014r.

Sympozjum - "Problemy etyczne w opiece hospicyjnej"

Tematem sympozjum, w którym wzięło udział kilkoro naszych wolontariuszy, były aspekty etyczne w opiece nad nieuleczalnie chorym w ostatnim okresie jego życia oraz dyskusja dotycząca problemów na jakie napotykają pracownicy i wolontariusze w trakcie realizacji opieki.

  Program sympozjum zawierał szereg ciekawych punktów jak:
 • Autonomia lekarza i pacjenta, klauzula sumienia i dylematy wokół zgody pacjenta.
 • Teologia choroby i umierania - aspekty duchowe opieki nad pacjentem w stanie terminalnym.
 • Pytanie o miejsce Hipokratesa i Samarytanina we współczesnej medycynie,
 • Wpływ przemian gospodarczych w Polsce na relację lekarz-pacjent.
 • Rola komitetów bioetycznych w pracy lekarza.
 • Aspekty prawne w pracy lekarza.
 • Kampanie społeczne i edukacyjne oraz ich rola w propagowaniu opieki hospicyjnej, oraz
 • pytania i dyskusja dotycząca tych tematów.

Sympozjum zorganizowali: Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII, Forum Hospicjów Polskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza". Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Jego Eminencja ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

24 - 26 października 2014r.

VII Forum Hospicjów Polskich w Licheniu - "Hospicjum w służbie rodzinie chorego u kresu życia"

  Program forum, w którym wzięli udział także wolontariusze naszego Hospicjum, obejmował:
 • rozmowy o problemach opieki hospicyjnej w tym o klauzuli sumienia,
 • zadania przekazane przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Liście Apostolskim "Novo Millenio Ineunte" - "Idźmy naprzód z nadzieją",
 • zagadnienia związane z Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów poświęconym rodzinom w kontekście ewangelizacji, które odbyło się w Watykanie w dniach 5 - 25 października 2014r.
 • zmiany w roli rodziny w opiece hospicyjnej w ciągu trzydziestu lat istnienia hospicjów w Polsce, oraz
 • warsztaty dyskusyjne:
  - zarządzaniem wolontariatem,
  - organizacja opieki nad rodzinami w żałobie,
  - różne odcienie bezinteresowności,
  - wpływ kryzysu rodziny w realizacji opieki nad chorym i jego rodziną realizowanej przez zespół hospicyjny.

          Wiecej informacji tutaj ...        

12 października 2014r.

Uczestniczyliśmy w "VI DIECEZJALNYM MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY"

 
Wolontariusze zabezpieczali Marsz od strony medycznej.

Świadomi wartości jaką ma życie i rodzina, dużą grupą uczestniczyliśmy w Marszu pod Hasłem:
"HOSPICJUM SŁUŻY GODNEMU ŻYCIU AŻ DO KOŃCA" - manifestując w ten sposób naszą postawę służby życiu.
 
    Inni o marszu ...        

Hospicyjny punkt medyczny na dębickim rynku.

10 października 2014r.

Już po raz ósmy zainaugurowaliśmy akcję "DĘBICKIE POLA NADZIEI"

Kolejny raz w naszym mieście nie zabraknie kwitnących wiosną żonkili, a razem z nimi nadziei, entuzjazmu i troski okazywanej podopiecznym hospicjum przez naszych sprzymierzeńców oraz najmłodszych przyjaciół - uczniów placówek edukacyjnych z terenu powiatu dębickiego.

10 października br. zainaugurowane zostały VIII Dębickie Pola Nadziei. Przed pomnikiem Jana Pawła II - patrona Dębickiego Hospicjum Domowego zgromadzili się uczniowie - wolontariusze akcji, ich nauczyciele, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęliśmy chwilą modlitwy i refleksji nad przemijaniem, chorobą i śmiercią - doświadczeniami niezwykle trudnymi, a jednak trwale wpisanymi w los wszystkich ludzi. Słowa wdzięczności za dotychczasowe wspieranie naszych działań skierowała do zgromadzonych Krystyna Wolska - Wiceprezes hospicjum, a program artystyczny zaprezentował Zespół Młodzieżowy "Safo", działający przy Miejskim Ośrodku Kultury. Refleksyjna poezja oraz piękne aranżacje znanych utworów muzycznych, dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń artystycznych. Atrakcyjnym momentem uroczystości, szczególnie dla najmłodszych, było wypuszczenie w powietrze kilkudziesięciu żółtych balonów - to znak, że rozpoczęliśmy ósme Dębickie Pola Nadziei.

Ostatnim akcentem uroczystości stało się zasadzenie żonkili wokół pomnika Ojca Świętego. Reszta spośród 5 tys. rozprowadzonych w tym roku cebulek, posadzona zostanie w żonkilowych ogródkach przy przedszkolach, szkołach i instytucjach powiatu dębickiego. Przeczekają w ziemi okres zimy, aby na wiosnę zakwitnąć, niosąc chorym onkologicznie pomoc, wiarę i nadzieję.

Aleksandra Tokarz

Więcej o Dębickich Polach Nadziei znajdziesz   tutaj ...        

26 - 28 września 2014r.

Rekolekcje formacyjno szkoleniowe w Rynias.

 
 
 
Tematem rekolekcji była rola wiary w życiu człowieka.

Mogliśmy stawiać pytania, szukać odpowiedzi i poznawać argumenty, które by umacniały i pogłębiały naszą wiare, aby ta, pomogła nam w dojrzalszy sposób sprawować posługę na rzecz innych. Więcej o tych rekolekcjach i o Rynias znajdziesz   tutaj ...        

28 - 30 marca 2014r.

Rekolekcje formacyjno szkoleniowe w Krakowie.

Nieopodal Wawelu, przeżywaliśmy dni zadumy w ciszy klasztornych murów ojców Redemptorystów, aby szukać odpowiedzi na pytania dotyczące sensu naszej służby, sensu cierpienia, z którym tak często mamy okazję się stykać, a czasem sami go doświadczać, jak również szukać umocnienia i motywacji do dalszej bezinteresownej posługi chorym.

Liczne konferencje, których wysłuchaliśmy nie dały nam wprawdzie odpowiedzi na pytanie po co jest cierpienie, ale uświadomiły nam, że Chrystus je uświęcił i nadał mu moc zbawczą. Jest zatem głęboki sens w okazywaniu wielkiego szacunku ludziom cierpiącym znajdującym się u kresu życia i udzielaniu im i ich rodzinom, różnorakiego wsparcia.

Marek Wójcik

2013

11 listopada 2013r.

Dębickie Hospicjum Domowe odznaczone tytułem Zasłużony dla Miasta Dębicy

11 listopada br. Krystyna Wolska - Wiceprezes Stowarzyszenia odebrała z rąk Burmistrza Miasta Dębica Pawła Wolickiego, przyznane Dębickiemu Hospicjum Domowemu odznaczenie, Zasłużony dla Miasta Dębicy. Tą prestiżową nagrodą Rada Miejska wyróżnia osoby i instytucje, które swoją pracą przyczyniają się do rozwoju i promocji Dębicy. Tym samym hospicjum znalazło się w zaszczytnym gronie czterech tegorocznych nagrodzonych.

 

Hospicjum dostrzeżone zostało przez Radnych miejskich w ósmym roku swojego funkcjonowania. Tym większa satysfakcja, że naszą obecność wśród terminalnie chorych odczuwa się w lokalnym środowisku i z wdzięcznością przyjmuje. Serdecznie dziękujemy Radzie Miasta oraz jej władzom za docenienie szlachetnej posługi wielu naszych wolontariuszy, którzy bezinteresownie, ale z wielkim zaangażowaniem trwają przy łóżku chorych, jak również dostrzeżenie corocznej akcji Pola Nadziei szerzącej wśród dzieci i młodzieży ideę hospicyjnej pomocy, uwrażliwiając młodych na potrzeby drugiego człowieka.

Przyznane odznaczenie to dla nas wielka nobilitacja, zobowiązanie i okazja do złożenia podziękowań wszystkim sprzymierzeńcom i darczyńcom Dębickiego Hospicjum Domowego, bez których ofiarności nie moglibyśmy służyć pomocą w takim zakresie w jakim służymy.        Więcej ...        

Barbara Pelczar-Białek

9 listopada 2013r.

Spotkanie z Diakonią Życia Ruchu Światło-Życie.

Posługa przy ciężko chorych, zwłaszcza ta świadczona na zasadzie wolontariatu, wymaga silnej motywacji wspartej głębokim przekonaniem co do wartości daru ludzkiego życia i jego godności. Świadomość powyższego, pomaga wzbudzić w sobie szacunek i miłość wobec podopiecznego, niezależnie od zachowania chorego i postawy jego rodziny, oraz implikuje potrzebę wykonywania służby jak najlepiej, z zachowaniem najwyższych standardów.

Podczas Mszy św. która rozpoczęła spotkanie, ks. Józef Bąk - diecezjalny moderator Diakoni Życia, przedstawił aktualną sytuację dotyczącą zagrożeń dla życia na każdym jego etapie a także kształtowania wśród dorosłych, młodzieży i dzieci, postaw obojętnych lub wrogich życiu, za pomocą środków masowego przekazu i poprzez działania różnych organizacji. Próbował również dać odpowiedź na pytanie o przyczyny katastrofy demograficznej w Polsce.

Siostra Radosława, wolontariuszka Hospicjum ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek, w swojej konferencji, zwróciła uwagę na proces stopniowego ale systematycznego deformowania świadomości społeczeństwa przez media promujące fałszywe ideologie. Niezauważalnie ale konsekwentnie, prowadzi to do przyzwyczajania się i zobojętniania wobec różnych wynaturzeń, zmian obyczajowych drastycznie niezgodnych z moralnością chrześcijańską i wobec ataków na życie. Te negatywne tendencje nasilają się w wyniku bierności ludzi wierzących, dlatego bardzo ważne jest uświadomienie sobie potrzeby przeciwdziałania, zwrócenie się ku Bogu i jego Słowu, by czerpiąc z niego siłę, mądrość i odwagę stawać w obronie życia i wartości chrześcijańskich, nie zaniedbując żadnej ku temu okazji.

Marek Wójcik

6 listopada 2013r.

Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum, oraz spotkanie z ich rodzinami.

W listopadzie - miesiącu przepełnionym refleksją dotyczącą przemijalności ludzkiego życia po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie z rodzinami zmarłych pacjentów. Pragniemy bowiem wesprzeć naszą modlitwa i troską nie tylko podopiecznych, ale również ich bliskich, przeżywających wyjątkowo ciężki i trudny okres w życiu: czas żałoby po swoich ukochanych.

Zgodnie z tradycja spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią oraz nowenną, ofiarowaną w intencji naszych zmarłych. Wizualnym znakiem łączności z nimi stały się płomienie zniczy, symbolizujące nieśmiertelność ich dusz oraz wieczną pamięć w sercach ich bliskich.. Po Mszy św. jak co roku zgromadziliśmy się w sali bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie wspominaliśmy naszych utraconych krewnych i przyjaciół oraz dzieliliśmy się doświadczeniami związanymi z ich chorobą oraz odchodzeniem. Próbowaliśmy lepiej zrozumieć i pogodzić się z tak bolesnymi doświadczeniami jakimi są cierpienie i śmierć oraz bezradność, której w ich obliczu doświadczamy.

Listopadowe spotkanie jest uroczystością wyjątkową. Wypełniający je smutek nie jest bowiem jedynym uczuciem jakie mu towarzyszy. Mimo uczucia nostalgii, po uroczystości większość uczestników opuszcza salę podniesiona na duchu. Wiara, pomaga rodzinom złagodzić ból rozstania, oraz wzmocnić wiarę w możliwość ponownego spotkania się z ukochanymi w przyszłym życiu. Wymiana doświadczeń i chwila refleksji jest potrzebna również nam: członkom oraz wolontariuszom hospicjum. Dzięki lepszemu zrozumieniu zjawiska śmierci, szczególnie w kontekście chrześcijańskiej wiary, jesteśmy lepiej przygotowani do wypełniania powierzonej nam misji, jaką jest towarzyszenie chorym do końca oraz modlitwa i pamięć o nich po ich śmierci.

Aleksandra Tokarz

22 października 2013r.

Wyróżnienie dla Pani Barbary Góreckiej

 
Rozstrzygnięto IV edycję konkursu Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych: "Wolontariusz Podkarpacia 2012". Wyróżnienie przyznano Pani Barbarze Góreckiej z naszego Dębickiego Hospicjum.
        Więcej ...        

Gratulujemy, Zarząd.

 

 

 

11-13 października 2013r.

Wolontariusze Dębickiego Hospicjum Domowego wzięli udział w rekolekcjach formacyjnych w Zakopanem, u Redemptorystów.

Rekolekcje, których celem było pogłębienie wiary i umocnienie duchowe do dalszej, niełatwej posługi przy chorych terminalnie, prowadził ks. mgr Stanisław Kołodziej z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

W pierwszej konferencji "Jeśli kto chce iść za Mną niech się zaprze samego siebie" Ksiądz Stanisław przypomniał, że chcąc być dobrym chrześcijaninem należy podążać za Jezusem, nie tylko Go poznawać, ale kochać, naśladować, z ufnością oddawać Mu własne lęki, obawy, słabości i zmartwienia. "Trzeba stać się fanem Jezusa" i w każdej sytuacji Mu zawierzać, ufając, że Jezus będąc źródłem mądrości, wie co dla nas dobre. W kontaktach z ludźmi powinniśmy kierować się miłością, akceptując każdego takim jaki jest i traktując go z godnością.

Podczas Mszy św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego rozważaliśmy "Jak świadczyć o Jezusie" i analizowaliśmy słowa "Dawajcie, a będzie wam dane". Dla posługi wolontaryjnej, w trakcie której spotykamy się z chorymi i ich rodzinami, będącymi w bardzo trudnej sytuacji życiowej, słowa te są niezwykle aktualne. W tak ciężkich doświadczeniach, poza posługą pielęgnacyjną i medyczną najważniejsze jest przebywanie i wspólna rozmowa z chorym, a jednocześnie świadczenie o Jezusie i Jego Miłosierdziu.

Ważną częścią rekolekcji była wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencja "Duch Św. i moje życie". Z pomocą Księdza rekolekcjonisty uświadomiliśmy sobie, iż w trudnych sytuacjach posługi hospicyjnej możemy prosić Ducha Św. o "namaszczenie", by to On działał przez nas na rzecz chorego. Adoracja zakończyła się modlitwą wstawienniczą i błogosławieństwem z nałożeniem rąk - co było ogromnym przeżyciem duchowym dla każdego z uczestników.

Wspólna modlitwa jednoczyła nas przez cały czas trwania rekolekcji - dzień rozpoczynaliśmy Godzinkami do Najświętszej Maryi Panny, kończyliśmy Apelem Jasnogórskim w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Głębokie przeżycia rekolekcyjne wzmocniła w nas fascynacja przepiękną, jesienną pogodą i niezwykłymi widokami, podczas krótkich wycieczek w góry. Koronką do Miłosierdzia Bożego w niedzielę o 15:00 pożegnaliśmy Ośrodek Rekolekcyjny w Kościelisku.

Halina Dziewulak, Grażyna Rymut

8-9 czerwca 2013r.

Przedstawiciele Dębickiego Hospicjum Domowego wzięli udział w zjeździe na temat:
“Ruch hospicyjny w podzięce Janowi Pawłowi II”

Zorganizowane przez Forum Hospicjów Polskich spotkanie odbyło się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Jego celem była wymiana doświadczeń przedstawicieli opieki paliatywnej z obszaru całego kraju.

Podczas spotkania została nam przybliżona z sylwetka Ojca Świętego Jana Pawła II, w kontekście jego roli w rozwoju ruchu hospicyjnego w Polsce. Mieliśmy możliwość dokładnego zapoznania się z Encykliką "Evangelium Vitae" która zawiera niezwykle istotne zapisy dla naszej działalności. Wspólnie spędzony czas stał się okazją do wymiany poglądów dotyczących zataczającej coraz szersze kręgi "cywilizacji śmierci", komercjalizacji służby zdrowia oraz braku poszanowania godności cierpiącego człowieka, które to czynniki utrudniają, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiają hospicjom udzielanie pomocy potrzebującym.

W trakcie zjazdu nie zabrakło również wspólnej modlitwy w intencji chorych oraz posługujących im pracowników i wolontariuszy. Pierwszego dnia spotkania mogliśmy wziąć udział w Mszy św. odprawionej w Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II oraz w Koronce do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium w Łagiewnikach. Niezwykle wzruszającym i niezapomnianym przeżyciem stała się jednak niedzielna Eucharystia w której towarzyszyli nam pacjenci krakowskiego hospicjum oraz ich rodziny.

Aleksandra Tokarz

18-26 kwietnia 2013r.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej.

zs_63.jpg

Widok z Góry oliwnej na starą Jerozolimę

 

Mówi się, że Ziemia Święta to piąta Ewangelia. Dzisiaj możemy to potwierdzić.
Pielgrzymując śladami Jezusa Chrystusa, będąc w miejscach: narodzenia, życia i nauczania, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia, przeżyliśmy bardzo głęboko ten święty czas.

Umocnieni codzienną Eucharystią celebrowaną przez czterech kapłanów, wróciliśmy ci sami lecz nie tacy sami.
Więcej ...   ►

Zdzisława Wójcik

 

24-27 stycznia 2013r.

Udział przedstawicieli Dębickiego Hospicjum Domowego w XVII Międzynarodowej Jasnogórskiej Konferencji Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych.

Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Opieki Paliatywnej połączona została z uroczystymi obchodami dwudziestolecia działalności Stowarzyszenia Opieki Ziemi Hospicyjnej. Jej mottem stały się słowa założycielki ruchu paliatywnego Cecily Saunders:
" Wyleczyć - czasami, ulżyć - często, pocieszyć - zawsze"

W trakcie sesji wykładowych uczestnicy konferencji mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o najnowsze techniki medyczne umożliwiające skuteczną walkę z cierpieniem fizycznym podopiecznych. Poruszono zagadnienia takie jak: problem nawadniania chorych, metody opanowywania bólu, sposoby leczenia przewlekłych ran. Specjaliści położyli nacisk nie tylko na biologiczne aspekty choroby nowotworowej, ale również na potrzebę całościowego podejścia do pacjenta z uwzględnieniem wszystkich jego potrzeb, w tym: psychologicznych, duchowych oraz społecznych.

Organizatorzy Konferencji w Częstochowie zadbali również o jej wymiar duchowy, czego wyrazem były celebracje uroczystych Eucharystii, czas przeznaczony na refleksję i zadumę przed Cudownym Jasnogórskim Obrazem, a także okazja do udziału w spektaklu teatralnym i koncercie Jasnogórskiej Orkiestry Dętej.

Aleksandra Tokarz

2 stycznia 2013r.

Nasi przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu opłatkowym w Radomiu, zorganizowanym przez Forum Hospicjów Polskich.

wolontariusze Uroczystość odbyła się w Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Spotkanie rozpoczęto powitaniem gości przez gospodarzy oraz uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Marka Kujawskiego: duszpasterza radomskiej placówki i ks. Andrzeja Dziedziula: duszpasterza Forum Hospicjów Polskich. Eucharystii towarzyszyło tradycyjne przełamanie się opłatkiem oraz złożenie noworocznych życzeń przez uczestników uroczystości.

Kolejnym etapem był posiłek przygotowany przez wolontariuszy Hospicjum oraz uczniów i pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Radomiu. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz rozesłaniem pracowników i wolontariuszy hospicyjnych do dalszej posługi.

Aleksandra Tokarz

2012

1 grudnia 2012r.

Hospicyjny, Adwentowy Dzień Skupienia w Tarnowie

Adwent jest czasem, któremu towarzyszy nadzieja oraz oczekiwanie na wyjątkowe święto, jakim jest Boże Narodzenie. To okres, który poświęcamy na rozważanie wielu tajemnic związanych z istotą wiary w życiu człowieka, oraz naszymi postawami w stosunku do innych ludzi. Możliwość wspólnej refleksji oraz modlitwy zapewnili członkom oraz wolontariuszom dębickiego stowarzyszenia nasi przyjaciele z Tarnowskiego Hospicjum Domowego im. Bł. F. Ozanama, organizując w swoim mieście Adwentowy Dzień Skupienia.

Pierwszym zagadnieniem rozważanym w trakcie spotkania była nieuchronność śmierci w życiu człowieka. Uczestnicy wysłuchali referatu wygłoszonego przez panią Marię Kuźmińską, lekarza posługującego w tarnowskim hospicjum. Autorka, skupiła się nad niezwykle istotnymi aspektami pracy wolontariusza takimi jak: negatywny stosunek społeczeństwa do śmierci (wzmacniany poprzez obecny w mediach kult młodości, piękna i tężyzny fizycznej), nad potrzebą propagowania prawidłowego podejścia do procesu przemijania, jako naturalnego kresu ludzkiego życia, nad objawami i oznakami nadchodzącej śmierci oraz sposobami pomocy odchodzącemu i jego rodzinie w ostatnich dniach jego ziemskiej egzystencji. Rozważania Pani Doktor dały impuls do wymiany doświadczeń między wolontariuszami obydwu obecnych na spotkaniu hospicjów.

Drugim, równie istotnym tematem, któremu poświęcono sporo czasu, była wiara w życiu człowieka, w szczególności jej znaczenia dla wolontariusza hospicyjnego.
Wygłoszona została konferencja przygotowana przez ks. Zdzisława Górę Prezesa tarnowskiego hospicjum, dotycząca potrzeby zachowania wiary oraz odwagi jej wyznania w obecnym zlaicyzowanym, chaotycznym i uderzającym w podstawowe wartości moralne i etyczne świecie. Postawa chrześcijańskiej miłości oraz zawierzenie wszelkich trosk i cierpień Bogu jest bowiem bazą idei hospicyjnej, bez której trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie tego typu placówek.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość umocnienia swojej postawy duchowej zarówno przez indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu, jak i w czasie wspólnej modlitwy Różańcowej, Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz uroczystej Eucharystii.

Aleksandra Tokarz

14 listopada 2012r.

Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum, oraz spotkanie z ich rodzinami.

Tego dnia, podtrzymując naszą tradycję zorganizowaliśmy kolejne spotkanie z rodzinami podopiecznych hospicjum, którzy odeszli od nas w bieżącym roku. Uroczystość rozpoczęliśmy Eucharystią oraz nowenną, ofiarowaną w intencji naszych zmarłych oraz ich rodzin. Modlitwie towarzyszył płomień zniczy - dużego - symbolizującego wszystkich byłych podopiecznych hospicjum oraz 101 mniejszych - zapalonych jako znak naszej pamięci o zmarłych w bieżącym roku. Światło zniczy wyrażało ciągłą obecność utraconych osób w pamięci i sercach osieroconych przez nich najbliższych.

Po mszy świętej zgromadziliśmy się w sali bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, przy kawie i skromnym poczęstunku. Wspólnie spędzonym chwilom towarzyszyła refleksja dotycząca sensu istnienia tak trudnych dla człowieka zjawisk jak: choroba, cierpienie, przemijanie oraz śmierć, zwłaszcza w kontekście naszej, chrześcijańskiej wiary. Skupiliśmy się również nad prawidłowym przejściem procesu żałoby, starając się jak najlepiej wymienić własnymi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z chorobą naszych krewnych.

Śmierć najdroższych osób to wyjątkowo bolesne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Jego naturalną i nieuniknioną, psychologiczną konsekwencją jest proces żałoby, który każda osoba musi przeżyć w indywidualny i charakterystyczny tylko dla siebie sposób. Niezwykle ważnym czynnikiem dla prawidłowego przebiegu tego okresu jest jednak pomoc i wsparcie osieroconego człowieka przez otaczające go osoby. Wzajemne zrozumienie, empatia, poszanowanie wszelkich obaw i lęków, wyrozumiałość wobec przejawów negatywnych uczuć, które przeżywa pogrążony w żałobie człowiek to podstawa przyspieszająca powrót do aktywnego życia. Łącząc się w bólu z rodzinami naszych zmarłych, wyrażamy więc nadzieję, że listopadowe spotkanie złagodzi ich cierpienie oraz pomoże im odzyskać nadzieję i wiarę, niezbędną do dalszego funkcjonowania bez utraconych krewnych.

Aleksandra Tokarz

26-28 października 2012r.

Dni formacyjno-szkoleniowe w Licheniu.

W dniach 26-28 października 2012 roku grupa wolontariuszy naszego hospicjum wzięła udział kolejnej edycji dni formacyjno - szkoleniowych odbywających się w Licheniu. Zorganizowane przez Forum Hospicjów Polskich spotkanie zgromadziło w sercu wielkopolskiego kultu maryjnego ludzi złączonych ideą niesienia pomocy terminalnie chorym, łagodzenia ich cierpień fizycznych i duchowych oraz umożliwienia im godnej i spokojnej śmierci.

Organizatorzy aktualnych zajęć skupili się na powszechnie obserwowanym a zarazem wyjątkowo niepokojącym zjawisku, jakim jest ciągle postępujący proces ubożenia mieszkańców Polski. Głównym tematem konferencji stały się więc metody walki z niedostatkiem finansowym oraz duchowym utrudniającym efektywną pomoc wyświadczaną przez hospicja swoim podopiecznym.

W trakcie szeregu wykładów prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin ( kapłan, lekarz, prawnik, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych służących ubogim) uczestnikom nakreślono wiele aspektów oraz konsekwencji ludzkiego ubóstwa. Praktyczną możliwość wymiany doświadczeń związanych z utrudniającym pracę hospicjów, oraz codzienną egzystencję chorych i ich rodzin niedostatkiem umożliwiły zgromadzonym warsztaty dyskusyjne. Wyjątkowo miłą niespodzianką dla uczestników konferencji stała multimedialna prezentacja przedstawiająca warunki pracy w hospicjum na Litwie, oraz wizyta przedstawicieli słowackiego hospicjum, którzy podzielili się z nimi radościami oraz problemami związanymi z prowadzeniem swojej placówki.

Pisząc o licheńskim spotkaniu, nie sposób nie wspomnieć również o jego duchowej atmosferze. W programie zajęć nie zapomniano bowiem o nabożeństwach, oraz chwilach przeznaczonych na osobistą modlitwę i skupienie, które wzmocniły duchowo wszystkich uczestników konferencji, przygotowując ich do dalszej posługi swoim podopiecznym oraz walki z wszelkimi utrudniającymi te zadania problemami.

Aleksandra Tokarz

14 października 2012r.

Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny.

Imprezie patronowali biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż, oraz prezydent miasta Janusz Chodakowski. Po raz trzeci członkowie i wolontariusze Dębickiego Hospicjum Domowego im Jana Pawła II, mieli okazję do czynnego zademonstrowania swoich poglądów dotyczących uznania wartości ludzkiego życia od momentu narodzin do naturalnej śmierci.

Uroczystość rozpoczęto Eucharystią celebrowaną w kościele pw. Ducha Świętego, oraz homilią wygłoszoną przez delegata biskupa ks. Andrzeja Kokoszkę. Następnie uczestnicy rozpoczęli przemarsz do centrum miasta. W drodze towarzyszyły im słowa modlitwy różańcowej oraz rozważania skupiające się wyjątkowości i niezwykłości życia ludzkiego na każdym jego etapie. Mielecki rynek, na którym odbyła się dalsza część uroczystości powitał ich niespodzianką: smacznym, gorącym posiłkiem.

Niezwykle wzruszającym momentem, który wywołał w sercach zgromadzonych na rynku pielgrzymów stało świadectwa członków rodziny św. Gianny Beretty Moli; kobiety, która poświęciła siebie, aby ocalić życie swego dziecka. Uroczystość zakończona została koncertem zespołu New Life M.

Aleksandra Tokarz

5 października 2012r.

Inauguracja dębickiej Akcji "Pola Nadziei" 2012/2013

Ważną datą dla Dębickiego Hospicjum Domowego im Jana Pawła II stał się 5 października 2012 roku. Dzień ten zainaugurował szóstą już edycję kampanii " Pola Nadziei" w naszym powiecie. Kolejny raz zgromadziliśmy się na Placu Solidarności wraz z naszymi przyjaciółmi i sympatykami, aby rozpocząć nowy rok pracy polegającej na niesieniu pomocy oraz wsparcia ludziom dotkniętym chorobą nowotworową.

W uroczystości inauguracyjnej wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, instytucji oraz placówek oświatowych. Nie zabrakło również gości spoza obszaru naszego powiatu. Inaugurację uświetniali swoją obecnością s. Zofia z hospijum w Tarnowie oraz grupa młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli wraz z opiekunkami. Spotkanie rozpoczęliśmy chwilą modlitwy i zadumy dotyczącej przemijania oraz cierpienia, które nieodwołalnie wpisane jest w los każdego człowieka. Wielu refleksji i przemyśleń dostarczył nam również program artystyczno-muzyczny, przygotowany przez uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 1 pod kierownictwem Pani Izabeli Ceglarz. W programie wykorzystane zostały, między innymi teksty patrona hospicjum - błogosławionego Jana Pawła II .

Momentem szczególnie wyczekiwanym (zwłaszcza przez naszych najmłodszych wolontariuszy) był jednak ostatni punkt uroczystości. Sadzenie nowych cebulek żonkili stało się dla nas fizycznym dowodem uczestnictwa w tegorocznej akcji. Każda sadzonka, która na wiosnę, stanie się pięknym, pachnącym kwiatem jest bowiem symbolem wspólnego dzieła, niosącego radość i nadzieję nawet tam, gdzie z pozoru tak trudno jest nią odnaleźć.

Aleksandra Tokarz

17 maja 2012r.

Młodzież wystawiła sztukę Karola Wojtyły - "PRZED SKLEPEM JUBILERA"

Piękną niespodziankę sprawili mieszkańcom Dębicy młodzi przyjaciele Hospicjum ze świetlicy "Promyki Nadziei", wystawiając 17 maja, w Miejskim Domu Kultury " Snieżka", adaptację dramatu Karola Wojtyły - "PRZED SKLEPEM JUBILERA"

Niezwykle interesująca, pełna głębokich przemyśleń, filozoficznej zadumy, a zarazem dotykająca spraw bliskich niemal każdemu człowiekowi sztuka, dostarczyła zgromadzonym na sali widzom wielu wzruszeń i doznań artystycznych, stając się bodźcem do refleksji nad sprawami poruszanymi przez Karola Wojtyłę.

Młodzież przygotowującą spektakl wywiązała się ze swego zadania w sposób znakomity. Nie sposób nie docenić jej profesjonalizmu, zaangażowania, oraz entuzjazmu. Uwagę widzów zwróciła również niezwykle oryginalna choreografia i oprawa muzyczna sztuki.

Pragniemy serdecznie podziękować, młodym artystom, oraz im opiekunom i wychowawcom. Jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni za tę inicjatywę, oraz szczere zaangażowanie w działalność hospicyjną. Dziękujemy w imieniu wszystkich chorych, zmagających się z bólem i cierpieniem oraz w imieniu ich bliskich.

11 lutego 2012r.

Uroczysta Msza św. w intencji chorych z okazji XX Światowego Dnia Chorego

11 lutego Kościół katolicki obchodzi ustalony przez papieża Jana Pawła II Światowy Dzień Chorego. W tym dniu, szczególnie mocno łączymy się duchowo z chorymi przebywającymi w szpitalach, placówkach opieki zdrowotnej, oraz pielęgnowanymi przez najbliższe rodziny we własnych domach. Tegoroczny XX Światowy Dzień Chorego inspirowany był słowami z Ewangelii św. Łukasza "wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła".

W parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy została odprawiona uroczysta Mszę św., poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia, celebrowana przez proboszcza ks. prałata Józefa Dobosza, ofiarowana w intencji wszystkich chorych, samotnych i cierpiących. Do liturgii aktywnie włączyli się wolontariusze hospicjum. Eucharystii towarzyszyła okazjonalna homilia, a każdy jej uczestnik miał możliwość przystąpienia do sakramentów spowiedzi świętej, oraz namaszczenia chorych. Na zakończenie Mszy św. celebrans udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem (indywidualnie, jak w Lourdes).

27-29 stycznia 2012r.

XVI Międzynarodowa Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów  Hospicyjnych

W dniach 27- 29 stycznia 2012, odbyła się XVI Międzynarodowa Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów  Hospicyjnych "Praktyka w opiece paliatywnej wyrazem uczuć, troski i empatii" zorganizowana przez Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Ziemi Częstochowskiej, oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Opieki Paliatywnej. Wzięło w niej udział 250 osób z całej Polski, w tym delegacja Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II z Dębicy.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi: najnowszych metod medycyny paliatywnej, psychoonkologii oraz sposobu opieki pielęgnacyjnej ludzi znajdujących się w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Szczególny nacisk położono na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, złożonych ze specjalistów rożnych dziedzin, którzy są w stanie zaspokoić nie tylko fizyczne, ale również psychologiczne, społeczne i duchowe potrzeby pacjenta. W trakcie szkolenia nie zabrakło również "praktycznego' podejścia do omawianych teoretycznie problemów, które dokładniej można było zgłębić w trakcie warsztatów szkoleniowych, oraz świadectwa pracy ludzi codziennie opiekujących się osobami nieuleczalnie chorymi.

Konferencję zakończyła Pielgrzymka Hospicjów Polskich oraz uroczysta Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu, która umocniła duchowo wszystkich pracowników i wolontariuszy ośrodków opieki paliatywnej, oraz uświadomiła im znaczenie roli, jaką pełni idea hospicyjna we współczesnym świecie.

2011

10 grudnia 2011r.

Adwentowy dzień skupienia

Odbył się on w w parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy i był zorganizowany dla członków dębickich parafialnych oddziałów Caritas i wolontariuszy Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą połączoną z homilią, dotyczącą potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, oraz zalet wypływających z działalności na korzyść ludzi ubogich, cierpiących, samotnych

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy spotkania zgromadzili się w sali Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie czekał na nich smaczny poczęstunek. Towarzyszyła mu modlitwa, oraz ożywcza dyskusja, dotycząca wielu niełatwych aspektów pracy zarówno w oddziałach Caritas, jak i naszym Hospicjum. Dzień skupienia umocnił we wszystkich przekonanie o powadze misji, jaką jest niesienie pomocy ludziom, którzy najbardziej jej potrzebują.

09 listopada 2011r.

Msza Św. w intencji zmarłych podopiecznych

Listopad w naszej tradycji jest miesiącem w którym szczególną troską i modlitwą otaczamy dusze zmałych. Również Hospicjum Domowe im Jana Pawła II nie zapomina w tym w czasie o podopiecznych, którzy nas opuścili, oraz ich rodzinach. Nasza posługa obejmuje bowiem nie tylko ludzi którzy odchodzą, ale również tych, którzy zostają z bólem, cierpieniem, pustką i tęsknotą w sercach, spowodowaną stratą najbliższych im osób.

9 listopada 2011, w kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy odbyła się uroczysta msza święta, ofiarowana w intencji zmarłych podopiecznych placówki, oraz ich najbliższych krewnych. Modlitwie towarzyszyło zapalenie zniczy, symbolizujacych pamięć i łączność z duszami poszczególnych osób. Uroczystość zakończyło spotkanie Zarządu Hospicjum oraz jego członków i wolontariuszy z rodzinami zmarłych. Przestawiciele osieroconych rodzin mieli możliwość złożenia świadectwa, wspomnienia krewnych i przyjaciół, oraz podzielenia się bolesnymi przeżyciami związanymi z cierpieniem oraz odchodzeniem najbliższych.

Uroczystość przebiegła w przyjaznej. oraz serdecznej atmosferze. Większość jej uczestników opuściła salę spotkania podniesiona na duchu. Poczucie wzajemnej sympatii, życzliwości, oraz zrozumienia, pomogło bowiem wszystkim zebranym złagodzić ból rozstania, oraz wzmocnić wiarę w możliwość ponownego spotkania się z ukochanymi w przyszłym zyciu.

21 października 2011r.

Inauguracja dębickiej Akcji "Pola Nadziei" 2011/2012

W Dębicy na wiosnę znów zakwitną żonkile - symbol nadziei dla chorych z chorobą nowotworową - uroczysta inauguracja kolejnej edycji "Pól Nadziei" miała miejsce 21 października 2011 r. na Placu Solidarności.

Przed pomnik Jana Pawła II - patrona dębickiego hospicjum przybyli uczniowie - wolontariusze akcji, ich nauczyciele, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji, zaproszeni goście oraz sprzymierzeńcy Dębickiego Hospicjum Domowego. Spotkaniu towarzyszyła chwila modlitwy, zadumy i refleksji, wywołanej artystycznym programem w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W przedstawionym montażu słowno-muzycznym wykorzystane zostały utwory poetyckie oraz proza, autorstwa uczniów szkół powiatu dębickiego, nagrodzone w zorganizowanym na wiosnę konkursie, przebiegającym pod hasłem "Dłonie są krajobrazem serca". Nie zabrakło wzruszeń - wszak prawie każdy z nas spotyka się wśród najbliższych bądź znajomych z bólem i cierpieniem wywołanym przez chorobę nowotworową.

Najważniejszym punktem uroczystości stało się jednak symboliczne zasadzenie cebulek żonkili, dzięki któremu wszyscy zgromadzeni na placu mogli dorzucić swoją cegiełkę w wielkim dziele, jakim jest pomoc chorym i cierpiącym. Kwiaty te staną się pamiątką - symbolem, który na wiosnę otrzyma każda osoba, gotowa wesprzeć finansowo działalność hospicjum.

Serdecznie dziękujemy Paniom Marii Lisowskiej i Małgorzacie Goclon oraz Ich podopiecznym - uczniom Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy za przygotowanie oprawy artystycznej uroczystości.

Podziękowania składamy również Pani Elżbiecie Kęsik i Panu Krzysztofowi Czerni za życzliwość oraz bezinteresowną pomoc w nagłośnieniu Placu Solidarności.

3 października 2011r.

Przygotowania do Akcji "Pola Nadziei" 2011/2012

W ramach przygotowań do Akcji "Pola Nadziei" 2011/2012 w powiecie Dębickim, 3-10-2011r. zorganizowane zostało spotkanie koordynatorów akcji z przedstawicielami placówek oświatowych, rokrocznie włączających się do "Pól Nadziei".

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 nauczycieli. Nie zabrakło nowych sprzymierzeńców - do akcji pragnęły w tym roku dołączyć Zespoły Szkół w Machowej, Lipinach, Parkoszu oraz Żyrakowie.

Uczestnicy spotkania otrzymali cebulki żonkili, do wysadzenia na szkolnych "polach nadziei". Przekazane zostały informacje o towarzyszących akcji konkursach - plastycznym oraz literackim. Motto, inspirujące uczestników konkursów to słowa Jana Pawła II :   "Bogatym jest nie ten, kto posiada lecz ten, kto daje".   Nauczyciele oraz uczniowie zostali także zaproszeni na uroczystą inaugurację "Pól Nadziei", zaplanowaną na: 21 października 2011 r. godz. 12.00 na Placu Solidarności.

07-09 października 2011r.

Szkolenie dla członków hospicjum

W pierwszy październikowy weekend grupa członków dębickiego hospicjum wyjechała do Radomia, gdzie uczestniczyła w szkoleniu, przebiegającym pod hasłem "Hospicjum wspólnotą", zorganizowanym przez Centrum Permanentnej Formacji Wolontariatu Hospicyjnego przy Hospicjum Królowej Apostołów. Uczestnicy szkolenia pozostają pod wrażeniem perfekcyjnej organizacji tego wspólnotowego spotkania. Z uznaniem podkreślają, że mieli możliwość uczestniczenia w fachowych wykładach oraz wymiany swych doświadczeń w posłudze terminalnie chorym. Jednak szczególne wrażenie wywarły na nich świadectwa członków rodzin osób z chorobami nowotworowymi. Świadomość, jak ważną i niezwykle cenną pomoc niosą tym rodzinom dodała im sił i jeszcze bardziej zmotywowała do posługi.;

10 kwietnia 2011r.

Wszędzie tam gdzie cierpi człowiek, pojawiają się ludzie życzliwi, wrażliwi, współczujący i hojni.

Kwesta na rzecz Dębickiego Hospicjum Domowego

Wolontariusze ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kwestowali na terenie powiatu dębickiego na rzecz Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II. 28 tysięcy żonkili rozdano ofiarodawcom, a otrzymana w zamian „złotówka” stała się konkretną pomocą przeznaczoną na opiekę pacjentom z chorobą nowotworową i ich rodzinom, a także rodzinom osieroconych. Tegoroczną akcję dębickich Pól Nadziei inspirują słowa Ojca Świętego Jana Pawła II "Dłonie są krajobrazem serca".  Pragnęlibyśmy, aby dłonie wolontariusza i dłonie ofiarodawcy  miały moc cudownego lekarstwa przynoszącego nadzieję tym, którzy jej oczekują.

8 - 9 kwietnia 2011r.

Międzynarodowa Konferencja „W służbie nadziei - Wolontariat Hospicyjny” w Lublinie

Członkowie Dębickiego Hospicjum Domowego uczestniczyli
w dniach 8 - 9 kwietnia 2011r. w Międzynarodowej Konferencji przebiegającej pod hasłem „ W służbie nadziei - Wolontariat Hospicyjny”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Opieki Społecznej, Paliatywnej i Hospicyjnej KUL, Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina oraz Forum Hospicjów Polskich. Podkreślić należy, że honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W pierwszym dniu konferencji odbyły się dwie sesje wykładowe, w których zabrali głos m in. J.E. Abp Zygmunt Zimowski oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni, głównie KUL - u. Drugi dzień poświęcono panelom dyskusyjnym, w których swoje stanowisko na temat obecnej pracy hospicjów oraz przyszłości wolontariatu hospicyjnego przedstawiły osoby związane z ruchem hospicyjnym, m in. Przewodnicząca Forum Hospicjów Polskich Jolanta Stokłosa. Całość programu konferencji dopełniła wizyta w Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

23 marca 2011r.

Już po raz czwarty w powiecie dębickim prowadzona jest przez Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II Akcja "Pola Nadziei".

Tegoroczną akcję zainaugurowano 15 października 2010 r. na Placu Solidarności, przed pomnikiem patrona dębickiego hospicjum - Jana Pawła II, częścią artystyczną w wykonaniu uczniów II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy oraz sadzeniem żonkili na klombach wokół pomnika. Dodatkowo w innych miejscach dorośli i dzieci zasadzili 5 tys. cebulek żonkili. Ogółem w powiecie dębickim na rabatkach przy szkołach, przedszkolach, hospicjum, urzędach i instytucjach zakwitnie niebawem ponad 28 tys. żonkili. (więcej)

13 lutego 2011r.

XIX ŚWIATOWy DZIEŃ CHOREGO

Z okazji XIX ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO oraz 5. ROCZNICY działalności Stowarzyszenia Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II 13 lutego 2011 r. w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego odbyły się pierwsze w historii hospicjum, jubileuszowe uroczystości. Były one tym znamienitsze, że Jubileusz 5 - lecia hospicjum uświetnił swoją obecnością J.E. Ks. Abp Zygmunt Zimowski - Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Watykanie. (więcej)

12 lutego 2011r.

Karta z historii Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II w 5. rocznicę działalności

Idea powstania hospicjum.

Myśl o powstaniu wspólnoty hospicyjnej zrodziła się w grudniu 2005 r., po katechezach głoszonych w Parafii Miłosierdzia Bożego przez Ks. Jerzego Berdychowskiego, ówczesnego prezesa Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Idea stworzenia hospicjum stała się jednocześnie odpowiedzią na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II o konieczności rozwijania wyobraźni miłosierdzia. W roku śmierci Papieża była pragnieniem postawienia Ojcu świętemu "żywego pomnika" - wyrazem okazania Mu w ten sposób wdzięczności za cały pontyfikat. (więcej)

2010

22 września 2010r.

IV Dębickie Pola Nadziei

Serdecznie zapraszamy do udziału w "IV Dębickiej Akcji Pola Nadziei". Spotkanie organizacyjne z udziałem nauczycieli koordynatorów odbędzie się 28.09.2010r. (wtorek) o 18.30 w sali bł Ks. Jerzego Popiełuszki znajdującej się przy kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy (po spotkaniu wydawane będą cebule żonkili).

1 września 2010r.

Zapraszamy do zapoznania się z Sprawozdaniem z przebiegu trzeciej akcji "Pól Nadziei 2009/2010" - zobacz

24 lipca 2010r.

Zapraszamy do Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w godz. od 9.00 do 17.00 na wystawę prac konkursowych wykonanych w ramach kampanii "Pola Nadziei 2009/2010" pt. "Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro".
Serdecznie dziękujemy kierownikowi Galerii Panu Ryszardowi Kucabowi za zorganizowanie wystawy.

16 czerwca 2010r.

Podziękowania Burmistrza Miasta Dębicy z okazji zakończenia III edycji akcji "Pól Nadziei" (zobacz)

28 maja 2010r.

O 11:00 w Państwowej Szkole Muzycznej, odbyło się uroczyste zakończenie akcji "Pola Nadziei 2009/2010"

W programie część artystyczna:

"Polka cygańska" - taniec

"Temptatione" - utwór muzyczny

"Piotruś i wilk" - bajka muzyczna

w wykonaniu uczniów Szkoły Specjalnej w Dębicy.

Rozstrzygnięcie i nagrodzenie laureatów konkursu plastycznego i literackiego pt. "Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro".

15 maja 2010r.

Dzień Skupienia w Ciężkowicach.

Dzień ten rozpoczęty o godz. 9:00, przeżywaliśmy wspólnie z zaprzyjaźnionym hospicjum tarnowskim pod hasłem "Bądźmy świadkami miłości.

11 lutego 2010r.

W "Dniu chorego" łącząc się duchowo z Forum Hospicjów Polskich serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji chorych, a po Eucharystii na comiesięczne spotkanie.

11 stycznia 2010r.

Msza św. o 18.00, a po Eucharystii na spotkanie opłatkowe wolontariuszy.

2009

18 listopada 2009r.

Msza św. w int. zmarłych.

18 listopada 2009 (środa)w kościele "Miłosierdzia Bożego" o 18.00 została odprawiona Msza św. w int. zmarłych, którzy byli objęci pomocą naszego hospicjum. Po wspólnej modlitwie eucharystycznej rodziny pozostające w żałobie, zostały zaproszone do sali Ks. Jerzego Popiełuszki (obok dolnego kościoła) na spotkanie i poczęstunek.

9 października 2009r.

Na Placu Solidarności, przy pomniku Jana Pawła II, o godz. 11:45, uroczyście, po raz trzeci rozpoczęliśmy Kampanię "Pola Nadziei 2009/2010"
W programie znalazły się:
- modlitwa Anioł Pański
- część artystyczna w wykonaniu dzieci z Ochronki Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Promyki Nadziei"
- symboliczne posadzenie cebul żonkili.

29 września 2009r.

o 18:00 w sali widowiskowej przy parafii Miłosierdzia Bożego, odbyło się spotkanie nauczycieli zaangażowanych w akcję "Pola Nadziei 2009/2010".

09 czerwca 2009r.

Msza święta o godz.18-stej w intencji wszystkich zaangażowanych w Pola Nadziei 2008/2009 Ppo Mszy świętej spotkaliśmy się przy grillu.

28 maja 2009r.

Podsumowanie i uroczyste zakończenie akcji Pola Nadziei 2008/2009. Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul.Strumskego1. W programie część artystyczna pt "Wolną wolę dajesz mi" w wykonaniu absolwentów II-go LO.

28 lutego 2009r. (sobota)

W Ciężkowicach odbył się "Dzień Skupienia" wolontariuszy Dębickiego i Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Temat rozważań to: "Otoczmy troską życie u jego ziemskiego kresu".

14 lutego 2009r.

Gościliśmy w hospicjum "Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie". W programie "Dnia Wspólnoty" który rozpoczął śię 13:00 był m.in wykład s. Radosławy Turek "Hospicjum alternatywą dla eutanazji" oraz p.Agnieszki Juszczyk "Naprotechnologia". Spotkanie zakończyliśmy Mszą sw. o 17:00.

11 lutego

Podczas obchodów dnia chorego łączyliśmy się duchowo z Forum Hospicjów Polskich. W dniu tym o 18:00 odprawiona została Msza św. w intencji chorych, a po niej odbyło się comiesięczne spotkanie formacyjno- szkoleniowe.

14 stycznia 2009r.

Comiesięczną Msza św. o 18:00, a po niej na spotkanie opłatkowe.

2008

10 grudnia 2008

Spotkaliśmy się na Mszy świętej o 18:00 a po niej na comiesięcznym spotkanie formacyjne.

13 października 2008 (piątek)

Już po raz drugi przed pomnikiem Jana Pawła II przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych i oświatowych zasadzili cebulki żonkili rozpoczynając tym samym drugą edycje Pól Nadziei w Dębicy.