STOWARZYSZENIE DĘBICKIE HOSPICJUM DOMOWE - Strona główna

HOSPICYJNE SPOTKANIE FORMACYJNO-SZKOLENIOWE - DZIEŃ SKUPIENIA

Sobota, 25 lutego 2023 r.

Prowadzący:   Ks. Krzysztof Fejkiel

Temat spotkania:  
"Przychodzi okazać miłość"

RELACJA:

Jesteśmy wdzięczni Bogu za błogosławiony „Dzień Skupienia" dla wolontariuszy Dębickiego i Tarnowskiego Hospicjum Domowego, który odbył się w dniu 24 lutego 2023 r. w gościnnej Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

Dzień skupienia rozpoczęliśmy zawiązaniem wspólnoty oraz odśpiewaniem Jutrzni po której Ksiądz Krzysztof Fejkiel wygłosił piękną homilię, uzmysławiając nam wolontariuszom jak ważną rolą człowieka jest bezinteresowna pomoc potrzebującym oraz jak wielka jest potrzeba szerzenia dobra w swoim otoczeniu, zwłaszcza w kontaktach z osobami chorymi i potrzebującymi wszelakiej pomocy duchowej lub egzystencjonalnej. Możliwość okazywania wrażliwości i miłości bliźnim jest wielkim darem Bożym i przywilejem każdego człowieka i właśnie między innymi wolontariusze są posłani do czynienia tego dobra i szerzenia tej misji w swoich środowiskach. Najwspanialszym drogowskazem dla ludzi jest Jezus, który swoim życiem uczył jak z miłością pochylać się nad chorymi i opatrywać ich rany. Droga jaką wskazał nam Jezus nie jest łatwą, ale warto na nią wkroczyć i rozsiewać miłość i dobroć.

W ramach programu „Dnia skupienia" odbyło się szkolenie podczas którego lekarz Mateusz Lewartowski w sposób bardzo przystępny i fachowy przybliżył uczestnikom najczęściej występującą chorobę neurologiczną rozwijając temat: „Udar mózgu – rodzaje, objawy, profilaktyka, leczenie". Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z indywidualnych porad lekarskich w sprawach dotyczących problemów z jakimi spotykają się w wolontaryjnej posłudze u osób chorych.

W skupieniu uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej oraz we Mszy Św., którą w intencji wolontariuszy odprawił Ksiądz Krzysztof. Wspólne przeżywanie „Dnia skupienia" zakończyliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego z kapłańskim błogosławieństwem.

Wspólnie z Księdzem Krzysztofem uczestnicy stworzyli serdeczną wspólnotę, którą umocnili gorliwą modlitwą. Pokrzepieni słowem Bożym oraz poczuciem wzmożonej potrzeby niesienia pomocy potrzebującym wróciliśmy do swoich domów z postanowieniami kontynuowania naszej wolontaryjnej posługi osobom chorym.

Pełna wdzięczności Ks. Krzysztofowi Fejkielowi oraz Wspólnocie Dębickiego Hospicjum Domowego

Siostra Zofia Krasuska

 

Zobacz PROGRAM ...

Kliknij na zdjęciu aby obejrzeć następne, lub użyj przycisków nawigacyjnych.

-->