Karta z historii Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II
w 5. rocznicę działalności

 

Idea powstania hospicjum

Myśl o powstaniu wspólnoty hospicyjnej zrodziła się w grudniu 2005 r., po katechezach głoszonych w Parafii Miłosierdzia Bożego przez Ks. Jerzego Berdychowskiego, ówczesnego prezesa Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Idea stworzenia hospicjum stała się jednocześnie odpowiedzią na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II o konieczności rozwijania wyobraźni miłosierdzia. W roku śmierci Papieża była pragnieniem postawienia Ojcu świętemu „żywego pomnika” - wyrazem okazania Mu w ten sposób wdzięczności za cały pontyfikat.

Początki - 2006 r.

 

styczeń - luty:

 • spotkania 14 - osobowej grupy z Ks. Berdychowskim i s. Lidią Lupą, ówczesnym
  wiceprezesem tarnowskiego hospicjum.

luty:

 • założenie wspólnoty, określenie jej misji i powołanie na koordynatora hospicjum
  Krystyny Wolskiej.

marzec:

  • do pracy w hospicjum włączają się trzej lekarze,
  • idziemy z posługą do pierwszej pacjentki – doświadczamy jej odejścia do Pana,
 • widzimy konieczność zakupu specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do pielęgnacji chorych.

kwiecień – maj:

  • rozpoczynamy pierwsze szkolenia i formacje wolontariuszy (Tarnów, Kraków),
  • niektóre z naszych pielęgniarek, oddelegowane do pracy na oddziale paliatywnym dębickiego szpitala, nabierają doświadczenia w posłudze terminalnie choremu,
  • rozpoczynamy pracę nad statutem.

czerwiec:

  • cały dochód z festynu parafialnego przeznaczony zostaje na zakup sprzętu
   medycznego.

lipiec - sierpień:

  • przygotowania do założenia stowarzyszenia.

sierpień:

  • 30 sierpnia, podczas Walnego Zgromadzenia Komisji Założycielskiej (18 osób) zostaje wybrany Zarząd w składzie:

Ks. Józef Dobosz – prezes,
Krystyna Wolska – wiceprezes,
Barbara Babczak – skarbnik,
Stanisława Charysz - Ligęzka – członek.

 

październik:

 • 6 października Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe zostaje wpisane do KRS pod numerem 0000264643,
 • zakupujemy pierwszy sprzęt (5 łóżek elektrycznych, 5 materacy płaskich, 3 materace przeciwodleżynowe, 3 ssaki elektryczne - dla porównania - obecnie posiadamy
  50 łóżek, 55 materacy przeciwodleżynowych, 16 koncentratorów tlenu, 18 wózków inwalidzkich,14 wózków toaletowych, pompę infuzyjną, 7 ssaków elektrycznych,
  20 chodzików).

grudzień:

 • realizujemy pierwsze zadanie publiczne i doposażamy hospicjum w kolejny sprzęt
  medyczny,
 • cały rok spotykamy się w bibliotece parafialnej,
 • 24 lipca 2007 r. zostaje poświęcone, odremontowane przez wolontariuszy, pomieszczenie hospicyjne, w nim też odbywają się szkolenia oraz dyżury wolontariuszy,
 • otrzymujemy do dyspozycji dwa pomieszczenia magazynowe na sprzęt medyczny, bezpłatnie wypożyczany chorym.

 

Dotychczas opieką hospicyjną objętych zostało 400 chorych.