POLA NADZIEI

„Pola Nadziei”

– to ogólnokrajowa kampania, której koordynatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie.   www.polanadziei.pl

Historia „Pól Nadziei”

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną te kwiaty, zbierane są fundusze dla hospicjów. Za każdy datek ofiarodawca otrzymuje żonkilową pamiątkę. Inicjatorem kampanii była w 1998r brytyjska organizacja Marie Cancer Care z Edynburga, która na swoje 50-lecie postanowiła wspomóc krakowskie hospicjum. Pomoc ta polegała na przeniesieniu na polski grunt idei zbierania funduszy – akcji „Pola Nadziei” (”Fields of Hope”) Od tej pory do akcji przystępuje coraz więcej hospicjów, znajdujących się na terenie kraju i angażuje ona coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych.

„Pola Nadziei” w Dębicy

„Pola Nadziei 2007/2008”

Jesienią 2007r. nasze hospicjum przystąpiło do ogólnokrajowej akcji i po raz pierwszy w Dębicy, i na Podkarpaciu, zorganizowało „Pola Nadziei” W akcję zaangażowały się 24 przedszkola i szkoły z naszego regionu.
Inauguracja odbyła się 11 października 2007 na Placu Solidarności przy pomniku Jana Pawła II i zgromadziła wielu ludzi. Byli przedstawiciele władz: Starosta, Burmistrz, Wójt gminy Dębica, a także dyrektorzy, nauczyciele, kapłani, młodzież i dzieci wszystkich szkół i przedszkoli, wolontariusze hospicjum oraz mieszkańcy Dębicy. Po artystycznym występie Zespołu „Fenix” z Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza „Ziarno, gdy dobre nie pójdzie na marne”, obsadzono przygotowane rabatki. Każdy mógł posadzić symbolicznego żonkila , szczególnie radosne było sadzenie kwiatów przez przedszkolaków (cebulkami do góry).

13.10.2007 w czasie Nabożeństwa Fatimskiego modlono się za chorych, wolontariuszy i wszystkich tych, którym nie jest obojętny los osób cierpiących, znajdujących się u kresu życia.
Rabaty żonkilowe, w których posadzono 5,500 cebul, powstały przy szkołach, przedszkolach, przed ratuszem, na Placu Solidarności a także przy kościele Miłosierdzia Bożego, gdzie znajduje się siedziba hospicjum.

Zastosowano różne formy zdobywania funduszy przez dzieci, młodzież i wolontariuszy (apele, gazetki, występy artystyczne, kwesty).   
W czasie uroczystego zakończenia akcji, 18 maja 2008r., dyrekcje szkół, nauczyciele, władze lokalne oraz wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy. Laureatów konkursu plastycznego i literackiego „Dzielę się miłością i troską z człowiekiem chorym” uhonorowano pięknymi nagrodami. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i nagrodę „pocieszkę”. W sumie rozdano ok. 700 dyplomów.
Podziękowaniem dla wszystkich uczestników kampanii był montaż poetycko- muzyczny pt. „Ten świat potrzebuje serca, twego serca” w wykonaniu młodzieży z Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.
Mamy nadzieję, że młodzi ludzie, którzy zaangażowali się w „Pola Nadziei”, ofiarując swój wolny czas, zdolności i talenty, przyczyniają  się do budowania „cywilizacji miłości”,
a szerzenie idei hospicyjnej uwrażliwia wielu na potrzeby bliźniego, zwłaszcza, będącego w terminalnym okresie choroby nowotworowej.

„Pola Nadziei 2008/2009”

Przed rozpoczęciem jesiennej akcji „Pola Nadziei”, w czasie wrześniowego spotkania dyrektorów placówek oświatowych w mieście, gminie i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie dębickim, przybliżono ideę hospicyjną, zapraszając do ponownego udziału w kampanii „Pola Nadziei”. Do edycji przystąpiło 49 placówek oświatowych. Do współpracy zaproszone zostały jednostki Samorządu Terytorialnego. Inauguracja akcji odbyła się 15 października 2008r. na Placu Solidarności przy pomniku Jana Pawła II i jak w ubiegłym roku  zgromadziła wielu ludzi dobrej woli. Były dzieci, młodzież i dorośli.
Po artystycznym występie uczennic I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, które recytowały poezje znanych poetów polskich oraz wiersze laureatów ubiegłorocznego konkursu literackiego pt „Dzielę się troską i miłością z człowiekiem chorym”, obsadzono przygotowane rabatki. Każdy z obecnych mógł posadzić symbolicznego żonkila. Uroczystość została zakończona modlitwą „Anioł Pański”  w intencji Ojca św. Jana Pawła II, patrona hospicjum.
Posadzono 11,000 cebul żonkili w różnych miejscach miasta i gminy Dębica.  Żonkilowy ogród, co sprawiło nam dużo radości, powstał również na terenie Zakładu Karnego.
Tak jak w zeszłym roku, dla różnych kategorii wiekowych, ogłoszono konkursy: plastyczny pt. „Miłość lekiem na cierpienie” i „Żonkil symbolem nadziei” oraz literacki: list/e-mail do chorego „Miłość lekiem na cierpienie”. W sumie na konkursy wpłynęło 604 prace.

Zakończenie akcji, 28 maja uświetnił montaż poetycko- muzyczny pt.
„Wolną wolę dajesz mi” w wykonaniu absolwentów  II  LO. z Dębicy.
62 laureatów konkursu plastycznego i literackiego uhonorowano zasłużonymi nagrodami.
Okolicznościowe dyplomy otrzymali także zaangażowani w akcję, a każde przedszkole i szkoła  upominek w postaci piłki lub książki.
Owocami tej kampanii było aktywne włączenie się 727 akcyjnych wolontariuszy szkolnych i przedszkolnych, oraz 203 nauczycieli, a ogromnym sukcesem było powstanie na terenie Zakładu Karnego ogródka żonkilowego, założonego przez osadzonych oraz kwesta wśród nich na rzecz hospicjum.

Pola Nadziei 2009/2010”

Ks. Biskup Wiktor Skworc
Starosta Powiatu, Pan Władysław Bielawa   
Burmistrz  Miasta, Pan Paweł Wolicki
Wójt Gminy, Pan Stanisław Rokosz

 

List do Ojca św. Jana Pawła II

Dębica, 9 października 2009r.

Kochany Ojcze św. Janie Pawle II

Już po raz trzeci gromadzimy się wokół Twojego pomnika, w ten jesienny, słoneczny dzień i mamy wrażenie, że uśmiechasz się do nas z „okna domu Ojca”. Cieszysz się, i my z Tobą, że Twoje dzieło ochrony życia, na każdym jego etapie, a zwłaszcza tego chylącego się ku zachodowi, tak pięknie się rozwija. Misja pomocy chorym, znajdujących się u kresu życia, rozkwita tak, jak te kwiaty, które dziś 9.10.2009 posadziliśmy u stóp Twojego pomnika.

Ojcze św., przez te trzy lata zasadziliśmy już 23 tys. żonkili, które symbolizują nadzieję, tak bardzo potrzebną naszym chorym, ich rodzinom i nam samym.  Za motto tej edycji „Pola Nadziei 2009/2010” przyjęliśmy słowa z ewangelii  św. Łukasz „Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro”. Dzisiejsza uroczystość tu na „Placu Solidarności”, zgromadziła wielu dobrych ludzi. Na pewno z radością patrzysz na umiłowaną przez Ciebie młodzież i dzieci, na ich uśmiechnięte twarze. Jest ich dużo, bo reprezentują  50 placówek oświatowych, są z nimi nauczyciele i dyrektorzy tych szkół. Są tu też uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i przedstawiciele władz powiatu z Panem Starostą Władysławem Bielawą, władze miasta, z Panią Sekretarz  Małgorzatą Dankowską, władze gminy z  Panem Wice- wójtem Janem Warzechą, przedstawiciele Opieki Społecznej, PCPR-u i innych służebnych instytucji. Pewnie z uwagą słuchałeś Ojcze św. występu artystycznego w wykonaniu dzieci z Ochronki Sióstr Służebniczek i ze świetlicy „Promyki Nadziei”, a także tych wielu ciepłych słów i deklaracji wypowiedzianych na uroczystości.

Radujemy się, że po raz drugi żonkilowy ogród powstanie na terenie Zakładu Karnego. Ojcze św., Patronie naszego hospicjum, pragniemy aby kampania  „Pola Nadziei” budziła w sercach i umysłach ludzi, zwłaszcza tych młodych, świadomość, że to kruche, cierpiące życie jest skarbem Kościoła  i jest ważne do końca ziemskiego kresu.
Pragniemy także poprzez „Pola Nadziei” realizować zadanie, zadane nam przez Ciebie „… wypłyń na głębię..”.

Jeszcze wiele razy tutaj będziemy przychodzić. Na pewno wtedy, gdy zakwitną żonkile. I jak dzisiaj wspólnie odmówimy modlitwę „Anioł Pański”, zdamy relację z wykonanego zadania,  zaśpiewamy Ci „Barkę”, a zerwane kwiaty ofiarujemy wrażliwym i dobrym ludziom. 

Wolontariusze Dębickiego Hospicjum Domowego

 

Pola Nadziei 2010/2011

Uroczystość zakończenia Akcji „Pola Nadziei”

Podsumowanie tegorocznej Akcji „Pola Nadziei” odbyło się w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 9 w Dębicy. W uroczystości licznie uczestniczyli wolontariusze akcji,
ich opiekunowie, laureaci ogłoszonych konkursów oraz zaproszeni goście. W pierwszej części uroczystości młodzież z drużyny harcerskiej, działającej przy szkole przedstawiła niecodzienną, bardzo oryginalną, dowcipną ale i ujmującą w treści część artystyczną. Za swą inwencję
i pomysłowość harcerze zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Nastąpił czas wręczania nagród laureatom oraz wyróżnionym w konkursach plastycznym
i literackim. W bieżącym roku konkursy  przebiegały pod hasłem „Dłonie są krajobrazem serca”. Oto lista nagrodzonych:

Konkurs plastyczny
 Przedszkola:
            I miejsce
Aleksandra Michalska – Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne w Dębicy,
opiekun Dorota Strzałka

           II miejsce
Martyna Poloczek – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Dębicy, opiekun owie Małgorzata Lesiak,
Marzena Cieślak

            III miejsce
Martyna Krajciewicz - Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy,  opiekun Barbara Ferenc

            Wyróżnienia:
            Paulina Jałowiec – Publiczne Przedszkole Nr 5 w Dębicy, opiekun Agnieszka Foryś
Elżbieta Korus – Publiczne Przedszkole Integracyjne przy Ochronce Sióstr
Służebniczek w Dębicy, opiekun  s. Teresa Golemo
Roksana Stec – Publiczne Przedszkole w Latoszynie, opiekun Halina Dubernas
Błażej Mroczek – Przedszkole Miejskie Nr 7 w Dębicy, opiekun Aneta Płaza
Anna Wodzień - Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy, opiekun owie Grażyna Orkisz,
Cecylia Siwula
Justyna Synowiecka - Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy, opiekunowie Grażyna Orkisz,
Cecylia Siwula
Gabriela Gąsior - Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy, opiekunowie Grażyna Orkisz
Cecylia Siwula
Zuzanna Stepaniak - Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy, opiekunowie Grażyna Orkisz,
Cecylia Siwula
Paulina Kozińska - Publiczne Przedszkole Integracyjne przy Ochronce Sióstr
Służebniczek w Dębicy, opiekun s. Teresa Golemo
Szymon Starostka - Publiczne Przedszkole Integracyjne przy Ochronce Sióstr
Służebniczek w Dębicy, opiekun s. Teresa Golemo

Szkoły podstawowe:
            I miejsce – J
Julia Pawłowska – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie                    Osiedlu, opiekun Anna Magierska
Kamila Litak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy, opiekun  Wiesława Piskadło

          II miejsce
Julia Podstawowa – Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie, opiekun Anna Magierska

            III miejsce
Alan Głodek - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu

            Wyróżnienia
Julia Kamaj -  – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu,
opiekun Dorota Miszczak
Katarzyna Szlachetka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy ,
opiekun Wiesława Krok-Piskadło
Kinga Kipa - Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy, opiekun Małgorzata Sikora
Patrycja Górzan – Zespół Szkół w Głobikowej, opiekun Dorota Markiewicz,
Sylwia Ciecieręga
Michał Sanicki - Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy, opiekun Małgorzata Sikora
Małgorzata Drozdowska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy, opiekun Lucyna Legutko
Kacper Radwański - Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy, opiekun Lucyna Legutko
Marcela Wolańska- Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy, opiekun Lucyna Legutko
      Agnieszka Borek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy, opiekun Elżbieta Pyzik

Konkurs literacki POEZJA

Szkoły podstawowe:

            I miejsce
Julia Kędzierska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy, opiekun – Dorota Dymińska
Aleksandra Ożóg – Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy (opiekun – Halina Szpara

          II miejsce
Katarzyna Lorek - Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy (opiekun – Beata Cebula
Jessica Strzok – Zespół Szkół w Brzeźnicy (opiekun – Halina Sobuś

            III miejsce
Mikołaj Czaja - Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy (opiekun – Beata Cebula
Mirella Podgórnik - Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy (opiekun –  Renata        Dzięglewicz - Stefan

            Wyróżnienia:
Piotr Zieliński – Szkoła Podstawowa w Czarnej
Kinga Puzon - Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy (opiekun – Beata Cebula

Gimnazja:

            I miejsce
Szymon Noworolski – Miejskie Gimnazjum nr 3 w Dębicy (opiekun – Marta       Kraszkiewicz

            II miejsce
Benita Wielgus – Miejskie Gimnazjum nr 2 w Dębicy (opiekun – Renata Mądro

            II miejsce
Jakub Radoń – Publiczne Gimnazjum w Zawadzie (opiekun- Elżbieta Kusibab

Szkoły ponadgimnazjalne:

            I miejsce
Anna Kubik -  Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy(opiekun – Tamara    Sudoł

            II miejsce
Stalec Klaudia – II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy (opiekun – Barbara Król –         Olechowska)  

Dzieci niepełnosprawne:

            Wyróżnienia
Aleksandra Orlof – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy (opiekun Bogusława Strzyż)
Kinga Curyło, Wawrzyniec Marczak, Hubert Kula (praca zbiorowa) – Zespół Szkół        Specjalnych w Dębicy (opiekun Bogusława Strzyż)

Konkurs literacki PROZA

Szkoły podstawowe:
            I miejsce – Katarzyna Wójtowicz – SP nr 3 w Dębicy

            II miejsce – Natalia Pędzik – SP nr 10 w Dębicy

            III miejsce – Kamil Stukus – SP nr 2  w Dębicy

            Wyróżnienia
Joanna Wanat – SP nr 11 w Dębicy
Gabriela Wolańska – SP nr 3 w Dębicy
Monika Lik – SP nr 10 w Dębicy
Katarzyna Zaborowska – SP Góra Motyczna

Gimnazjum:
I miejsce –  Małgorzata Ferenc – ZS Góra Motyczna

            II miejsce – Paulina Daniel – Gimnazjum Paszczyna

            II miejsce – Dagmara Szerszeń – ZS Zawada

            III miejsce – Joanna Kuszowska – ZS Góra Motyczna

            Wyróżnienia
            Anna Strzałka – Gimnazjum Gumniska
Beata Drożdż – Gimnazjum Stobierna
Karolina Darłak – Miejskie Gimnazjum nr 2 w Dębicy

Szkoły ponadgimnazjalne:
            I miejsce – Justyna Gąsior – Zsnr 1 w Dębicy

            II miejsce – Katarzyna Placek – LO Pilzno

            III miejsce – Urszula Para – ZS nr 2 w Dębicy

Wyróżnienie:
            Angelika Witalec – ZS nr 4 w Dębicy

            Nie zabrakło podziękowań dla wolontariuszy zaangażowanych w akcję, ich opiekunów oraz tych osób, które w jakikolwiek sposób wspierały „Pola Nadziei”. Cieszy ogromne zaangażowanie
w przebieg akcji tak licznej rzeszy wolontariuszy, w szczególności dzieci i młodzieży, tym bardziej, że ośrodki hospicyjne uczą ich jak dawać i zachować nadzieję, propagując hasło: „Hospicjum
to też życie, choć kruche i obolałe, to ważne do końca”.