WOLONTARIAT

Miłość i służba nadają sens naszemu życiui czynią je pięknym, ponieważ wiemy, czemu i komu je poświęcamy”

/Jan Paweł II /

Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych ludzi, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie.

Wolontariuszem hospicyjnym może zostać każdy, bez względu na wiek, (osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców) zawód, status społeczny, kto bezinteresownie i z potrzeby serca swój czas i talenty pragnie poświęcić człowiekowi cierpiącemu.

Praca na rzecz hospicjum, to nie tylko posługa przy łóżku chorego, ale także wiele innych prac związanych z działalnością hospicjum, np. poszukiwanie środków finansowych, organizowanie kampanii „Pola Nadziei”

Wolontariusza musi cechować: uczciwość, wrażliwość, umiejętność słuchania, ciepło, empatia, dojrzałość, obowiązkowość …

 

Jeżeli chcesz, pragniesz zostać wolontariuszem naszego hospicjum, przyjdź do nas, bardzo przyda nam się Twoja bezinteresowna pomoc.

 

Siedziba znajduje się przy kościele Miłosierdzia Bożego. (wejście od plebanii)

Spotykamy się w każdą drugą środę miesiąca. Rozpoczynamy o 18.00 Mszą św. Po Eucharystii odbywa się spotkanie formacyjno-szkoleniowe w sali hospicjum.

Wolontariusze pełnią dyżury w każdy wtorek i piątek miesiąca
od 17.00 do 18.00.

 

Obecnie w hospicjum posługuje 35 wolontariuszy, między innymi 4 lekarzy, 6 pielęgniarek, farmaceutka, psycholog, kapłan oraz inni różnego zawodu.