ZARZĄD

Prezes

Ks. Józef Dobosz

   

Wiceprezes

Krystyna Wolska

Skarbnik

Barbara Babczak
 

Członek Zarządu

Stanisława Charysz-Ligęzka

Członek Zarządu

Halina Dziewula
 

Koordynator hospicjum

Krystyna Wolska