WYDARZENIA

Inauguracja dębickiej Akcji „Pola Nadziei” 2011/2012

W Dębicy na wiosnę znów zakwitną żonkile – symbol nadziei dla chorych z chorobą nowotworową - uroczysta inauguracja kolejnej edycji „Pól Nadziei” miała miejsce 21 października 2011 r. na Placu Solidarności.

Przed pomnik Jana Pawła II – patrona dębickiego hospicjum przybyli uczniowie - wolontariusze akcji, ich nauczyciele, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji, zaproszeni goście oraz sprzymierzeńcy Dębickiego Hospicjum Domowego. Spotkaniu towarzyszyła chwila modlitwy, zadumy i refleksji, wywołanej artystycznym programem w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W przedstawionym montażu słowno-muzycznym wykorzystane zostały utwory poetyckie oraz proza, autorstwa uczniów szkół powiatu dębickiego, nagrodzone w zorganizowanym na wiosnę konkursie, przebiegającym pod hasłem „Dłonie są krajobrazem serca”. Nie zabrakło wzruszeń - wszak prawie każdy z nas spotyka się wśród najbliższych bądź znajomych z bólem i cierpieniem wywołanym przez chorobę nowotworową.

Najważniejszym punktem uroczystości stało się jednak symboliczne zasadzenie cebulek żonkili, dzięki któremu wszyscy zgromadzeni na placu mogli dorzucić swoją cegiełkę w wielkim dziele, jakim jest pomoc chorym i cierpiącym. Kwiaty te staną się pamiątką – symbolem, który na wiosnę otrzyma każda osoba, gotowa wesprzeć finansowo działalność hospicjum.

Serdecznie dziękujemy Paniom Marii Lisowskiej i Małgorzacie Goclon oraz Ich podopiecznym - uczniom Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy za przygotowanie oprawy artystycznej uroczystości.

Podziękowania składamy również Pani Elżbiecie Kęsik i Panu Krzysztofowi Czerni za życzliwość oraz bezinteresowną pomoc w nagłośnieniu Placu Solidarności.

 

Przygotowania do Akcji „Pola Nadziei” 2011/2012

W powiecie dębickim rozpoczęły się przygotowania do Akcji „Pola Nadziei” 2011/2012. 3 października zorganizowane zostało spotkanie koordynatorów akcji z przedstawicielami placówek oświatowych, rokrocznie włączających się do „Pól Nadziei”.

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 nauczycieli. Nie zabrakło nowych sprzymierzeńców - do akcji pragną w tym roku dołączyć Zespoły Szkół w Machowej, Lipinach, Parkoszu oraz Żyrakowie.

Uczestnicy spotkania otrzymali cebulki żonkili, które niebawem wysadzą na szkolnych „polach nadziei”. Przekazane zostały informacje o towarzyszących akcji konkursach - plastycznym oraz literackim. Tegoroczne motto, inspirujące uczestników konkursów to słowa Jana Pawła II : „Bogatym jest nie ten, kto posiada lecz ten, kto daje”. Nauczyciele oraz uczniowie zostali także zaproszeni na uroczystą inaugurację „Pól Nadziei”, które odbędzie się:

21 października 2011 r. o godz. 12.00 na Placu Solidarności.

W razie niesprzyjającej pogody uroczystość przeniesiona zostanie do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej K. Pendereckiego w Dębicy.

 

Szkolenie dla członków hospicjum

W pierwszy październikowy weekend grupa członków dębickiego hospicjum wyjechała do Radomia, gdzie uczestniczyła w szkoleniu, przebiegającym pod hasłem “Hospicjum wspólnotą”, zorganizowanym przez Centrum Permanentnej Formacji Wolontariatu Hospicyjnego przy Hospicjum Królowej Apostołów. Uczestnicy szkolenia pozostają pod wrażeniem perfekcyjnej organizacji tego wspólnotowego spotkania. Z uznaniem podkreślają, że mieli możliwość uczestniczenia w fachowych wykładach oraz wymiany swych doświadczeń w posłudze terminalnie chorym. Jednak szczególne wrażenie wywarły na nich świadectwa członków rodzin osób z chorobami nowotworowymi. Świadomość, jak ważną i niezwykle cenną pomoc niosą tym rodzinom dodała im sił i jeszcze bardziej zmotywowała do posługi.;

 

Wszędzie tam gdzie cierpi człowiek, pojawiają się ludzie życzliwi, wrażliwi, współczujący i hojni.

Kwesta na rzecz Dębickiego Hospicjum Domowego

W najbliższą niedzielę, 10 kwietnia 2011 r. wolontariusze ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą kwestować terenie powiatu dębickiego na rzecz Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II. 28 tysięcy żonkili zostanie rozdanych ofiarodawcą, a otrzymana w zamian „złotówka” stanie się konkretną pomocą przeznaczoną na opiekę pacjentom z chorobą nowotworową i ich rodzinom, a także rodzinom osieroconych. Tegoroczną akcję dębickich Pól Nadziei inspirują słowa Ojca Świętego Jana Pawła II "Dłonie są krajobrazem serca".  Pragnęlibyśmy, aby dłonie wolontariusza i dłonie ofiarodawcy  miały moc cudownego lekarstwa przynoszącego nadzieję tym, którzy jej oczekują.

 

Międzynarodowa Konferencja „W służbie nadziei – Wolontariat Hospicyjny” w Lublinie

Członkowie Dębickiego Hospicjum Domowego uczestniczyli
w dniach 8 – 9 kwietnia 2011r. w Międzynarodowej Konferencji przebiegającej pod hasłem „ W służbie nadziei – Wolontariat Hospicyjny”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Opieki Społecznej, Paliatywnej i Hospicyjnej KUL, Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina oraz Forum Hospicjów Polskich. Podkreślić należy, że honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W pierwszym dniu konferencji odbyły się dwie sesje wykładowe, w których zabrali głos m in. J.E. Abp Zygmunt Zimowski oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni, głównie KUL – u. Drugi dzień poświęcono panelom dyskusyjnym, w których swoje stanowisko na temat obecnej pracy hospicjów oraz przyszłości wolontariatu hospicyjnego przedstawiły osoby związane z ruchem hospicyjnym, m in. Przewodnicząca Forum Hospicjów Polskich Jolanta Stokłosa. Całość programu konferencji dopełniła wizyta w Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

 

Już po raz czwarty w powiecie dębickim prowadzona jest przez Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II Akcja „Pola Nadziei”.

Tegoroczną akcję zainaugurowano 15 października 2010 r. na Placu Solidarności, przed pomnikiem patrona dębickiego hospicjum - Jana Pawła II, częścią artystyczną w wykonaniu uczniów II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy oraz sadzeniem żonkili na klombach wokół pomnika. Dodatkowo w innych miejscach dorośli i dzieci zasadzili 5 tys. cebulek żonkili. Ogółem w powiecie dębickim na rabatkach przy szkołach, przedszkolach, hospicjum, urzędach i instytucjach zakwitnie niebawem ponad 28 tys. żonkili. (więcej)

 

XIX ŚWIATOWy DZIEŃ CHOREGO

Z okazji XIX ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO oraz 5. ROCZNICY działalności Stowarzyszenia Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II 13 lutego 2011 r. w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego odbyły się pierwsze w historii hospicjum, jubileuszowe uroczystości. Były one tym znamienitsze, że Jubileusz 5 – lecia hospicjum uświetnił swoją obecnością J.E. Ks. Abp Zygmunt Zimowski - Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Watykanie. (więcej)

 

Karta z historii Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II w 5. rocznicę działalności

Idea powstania hospicjum.

Myśl o powstaniu wspólnoty hospicyjnej zrodziła się w grudniu 2005 r., po katechezach głoszonych w Parafii Miłosierdzia Bożego przez Ks. Jerzego Berdychowskiego, ówczesnego prezesa Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Idea stworzenia hospicjum stała się jednocześnie odpowiedzią na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II o konieczności rozwijania wyobraźni miłosierdzia. W roku śmierci Papieża była pragnieniem postawienia Ojcu świętemu „żywego pomnika” - wyrazem okazania Mu w ten sposób wdzięczności za cały pontyfikat. (więcej)

 

IV Dębickie Pola Nadziei

Serdecznie zapraszamy do udziału w "IV Dębickiej Akcji Pola Nadziei". Spotkanie organizacyjne z udziałem nauczycieli koordynatorów odbędzie się 28.09.2010r. (wtorek) o 18.30 w sali bł Ks. Jerzego Popiełuszki znajdującej się przy kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy (po spotkaniu wydawane będą cebule żonkili).

 

1 wrzesień 2010 (środa)

Zapraszamy do zapoznania się z Sprawozdaniem z przebiegu trzeciej akcji "Pól Nadziei 2009/2010" - zobacz

 

24 lipiec 2010 (wtorek)

Zapraszamy do Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w godz. od 9.00 do 17.00 na wystawę prac konkursowych wykonanych w ramach kampanii "Pola Nadziei 2009/2010" pt. "Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro".
Serdecznie dziękujemy kierownikowi Galerii Panu Ryszardowi Kucabowi za zorganizowanie wystawy.

 

16 czerwiec 2010 (środa)

 

Podziękowania Burmistrza Miasta Dębicy z okazji zakończenia III edycji akcji "Pól Nadziei" (zobacz)

 

28 maj 2010 (piątek)

 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie akcji "Pola Nadziei 2009/2010" które odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej o godz. 11.00.

W programie część artystyczna:

"Polka cygańska" - taniec

"Temptatione" - utwór muzyczny

"Piotruś i wilk" - bajka muzyczna

w wykonaniu uczniów Szkoły Specjalnej w Dębicy.

Rozstrzygnięcie i nagrodzenie laureatów konkursu plastycznego i literackiego pt. "Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro".

 

15 maj 2010 (sobota)


Zapraszamy do Ciężkowic na "Dzień Skupienia". Dzień ten rozpoczynamy o godz. 9:00 wspólnie z zaprzyjaźnionym hospicjum tarnowskim i przeżywać go będziemy pod hasłem "Bądźmy świadkami miłości".

 

11 lutego 2010 (czwartek)


W "Dniu chorego" łącząc się duchowo z Forum Hospicjów Polskich serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji chorych, a po Eucharystii na comiesięczne spotkanie.

 

11 stycznia 2010 (poniedziałek)

Serdecznie zapraszamy wolontariuszy na Msze św. o 18.00, a po Eucharystii na spotkanie opłatkowe.

 

18 listopada 2009 (środa)

 

18 listopada 2009 (środa)w kościele "Miłosierdzia Bożego" o 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w int. zmarłych, którzy byli objęci pomocą naszego hospicjum.
Serdecznie zapraszamy na tę wspólną modlitwę eucharystyczną rodziny pozostające w żałobie, a po Mszy św. zapraszamy do sali Ks. Jerzego Popiełuszki (obok dolnego kościoła)na spotkanie i poczęstunek.

 

9 października 2009 (piątek)


Na Placu Solidarności, przy pomniku Jana Pawła II, o godz. 11:45, uroczyście, po raz trzeci rozpoczniemy Kampanię "Pola Nadziei 2009/2010"
W programie:
- modlitwa Anioł Pański
- część artystyczna w wykonaniu dzieci z Ochronki Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Promyki Nadziei"
- symboliczne posadzenie cebul żonkili
Serdecznie zapraszamy.

 

29 września 2009 (wtorek)

Serdecznie zapraszamy, na spotkanie wszystkich nauczycieli zaangażowanych w akcję "Pola Nadziei 2009/2010", na godz. 18:30, do sali widowiskowej przy parafii Miłosierdzia Bożego.

 

09 czerwca 2009 (środa)

Zapraszamy na mszę świętą o godz.18-stej w intencji wszystkich zaangażowanych w Pola Nadziei 2008/2009 (po mszy świętej spotkanie przy grillu) /zdjęcia/

28 maja 2009 (czwartek)

Serdecznie zapraszamy na podsumowanie i uroczyste zakończenie akcji Pola Nadziei 2008/2009. Spotkanie odbędzie się na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul.Strumskego1. W programie część artystyczna pt "Wolną wolę dajesz mi" w wykonaniu absolwentów II-go LO.
    

28 lutego 2009r. (sobota)

W Ciężkowicach odbędzie się "Dzień Skupienia" wolontariuszy Dębickiego i Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Tematem rozważań będzie "Otoczmy troską życie u jego ziemskiego kresu".

14 lutego 2009 (sobota)

Gościć będziemy w hospicjum "Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie". W programie "Dnia Wspólnoty" który rozpoczniemy o godzinie 13.00 będzie m.in wykład s. Radosławy Turek "Hospicjum alternatywą dla eutanazji" oraz p.Agnieszki Juszczyk "Naprotechnologia". Spotkanie zakończymy Mszą sw. o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy

 

11 lutego (środa)

Podczas obchodów dnia chorego łączymy się duchowo z Forum Hospicjów Polskich. W dniu tym o godz. 18 zapraszamy na Eucharystię w intencji chorych, a po niej na comiesięczne spotkanie formacyjno- szkoleniowe.


14 stycznia 2009 (środa)

Wszystkich członków oraz sympatyków hospicjum zapraszamy na co miesięczną Mszę św. o godz. 18, a po niej na spotkanie opłatkowe.


10 grudnia 2008 (środa)

Spotykamy się na Mszy świętej o godz. 18 a po niej co miesięczne spotkanie formacyjne.


13 października 2008 (piątek)

Już po raz drugi przed pomnikiem Jana Pawła II przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych i oświatowych zasadzili cebulki żonkili rozpoczynając tym samym drugą edycje Pól Nadziei w Dębicy.