AKTUALNOŚCI
Ostatnia modyf.: 13-06-2024


13. 03. 2024.Odbyło się Walne Zebranie członków Hospicjum


8. 03. 2023.Odbyło się Walne Zebranie członków Hospicjum


25. 02. 2023.Odbyło się Spotkanie Formacyjno-Szkoleniowe
dla wolontariuszy Hospicjum
   z tematem przewodnim -
"Przychodzi okazać miłość"Relacja S. Zofii Krasuskiej ...


24. 09. 2022. W siedzibie Hospicjum w Dębicy miało miejsce SPOTKANIE FORMACYJNO-SZKOLENIOWE dla wolontariuszy Hospicjum.
 Na spotkanie przybyła również liczna grupa wolontariuszy z Tarnowskiego Hospicjum Domowego im. Bł. Fryderyka OzanamaWIĘCEJ...


13. 04. 2022.Odbyło się Walne Zebranie członków Hospicjum


1. 06. 2021.Odbyło się Walne Zebranie członków Hospicjum


28 marca na cmentarzu przy ul. Wielopolskiej odbył się kolejny:

Plakat POCHÓWEK
DZIECI UTRACONYCH

Więcej ...


17. 11. 2020."Między lękiem a miłością"
Refleksje S. Radosławy, naszej wolontariuszki o pracy w szpitalu w kontekście epidemii Covid 19
     Więcej ...


18. 10. 2020.

Dar Hospicjum dla uczczenia
100-lecia urodzin św. Jana Pawła II

Pochówek
MIEJSCE PAMIĘCI DZIECI UTRACONYCH

Więcej ...

11. 03. 2020.Szkolenia dla osób opiekujących się chorymi w domu - dar na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II
     Więcej ...


26. 08. 2019.W Kościele Miłosierdzia Bożego odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum. Po Mszy św. spotkaliśmy się z osobami osieroconymi.


16. 03. 2019.W kościele Miłosierdzia Bożego w  Dębicy uczestniczyliśmy w  wielkopostnym dniu skupienia, opartym na kanwie przypowieści "Miłosierny Samarytanin".


25. 05.2018.

XI Dębickie Pola Nadziei 2017-2018 zakończone. W Domu Kultury "KOSMOS" uroczyście podsumowaliśmy akcję Pola Nadziei.
Program obejmował m. in. uhonorowanie laureatów konkursów: literackiego i plastycznego oraz montaż słowno-muzyczny
"Tak mało na świecie dobroci,
a tyle jej światu potrzeba ..."
w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy pod kierunkiem pani Anny Janczury-Witkoś.

 Zobacz wyniki konkursów  . . .  


22. 01. 2018.Odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum i spotkaliśmy się z ich bliskimi.


25. 09. 2017.Odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum i spotkaliśmy się z ich bliskimi.


19. 06. 2017.Odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum i spotkaliśmy się z ich bliskimi.


19. 05.2017.

  W Domu Kultury "Śnieżka" podsumowaliśmy akcję 
Pola Nadziei 2017   Program obejmował m. in. występ Grupy Teatralnej z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy pod kierunkiem pani Urszuli Poświat oraz uhonorowanie laureatów konkursów: literackiego i plastycznego.


 Zobacz wyniki konkursów 


8. 03. 2017.Odbyło się Walne Zebranie członków i wolontariuszy Hospicjum.


27. 02. 2017.Odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum i spotkaliśmy się z ich bliskimi.


7. 11. 2016.Odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum i spotkaliśmy się z ich bliskimi.


8.10.2016 r., podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, nasze Hospicjum uhonorowano nagrodą
 TOTUS 2016  w kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza"więcej ...


6. 06. 2016.Odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum i spotkaliśmy się z ich bliskimi.


4. 06. 2016.Odbyły się mini warsztaty pod hasłem"TRUDNA ROLA OPIEKUNA"Wśród omawianych zagadnień było m.in. - pielęgnowanie chorego w warunkach domowych, zrozumienie jego potrzeb, oraz - jak zadbać o siebie, by móc pomagać bliskim.

20. 05.2016.

  zakończyliśmy IX Pola Nadziei  


3. 04. 2016.10-LECIE działalności HOSPICJUM PlakatWięcej ...


16. 11. 2015. Odprawiona została Msza św. za zmarłych podopiecznych naszego Hospicjum.


16. 10. 2015. Na Placu Solidarności w Dębicy, zainaugurowaliśmy IX Pola Nadziei.


11-13. 09. 2015.Rekolekcje szkoleniowo - formacyjne w Starym Sączu


4. 07. 2015."W poszukiwaniu motywacji" Strachocina - Komańcza - Dukla


22. 05.2015.

  Zakończyliśmy VIII Pola Nadziei  


6-8. 03. 2015.Rekolekcje formacyjno szkoleniowe w Lubaszowej.


24. 11. 2014.Odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłych podopiecznych.


15. 11. 2014.Sympozjum - Problemy etyczne w opiece hospicyjnej.


24-26. 10. 2014.VII Forum Hospicjów Polskich w Licheniu.


12. 10. 2014.Uczestniczyliśmy w VI Diecezjalnym Marszu dla Życia i Rodziny.


10. 10. 2014.Po raz ósmy zainaugurowaliśmy
"DĘBICKIE POLA NADZIEI"


26-28. 09. 2014.Rekolekcje formacyjno szkoleniowe w Rynias.


16. 05. 2014.Podsumowaliśmy akcję: "VII DĘBICKIE POLA NADZIEI"
2013/2014


28-30. 03. 2014.Formacyjno - szkoleniowe dni zadumy w Krakowie.


24. 03. 2014.Odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum, oraz spotkaliśmy się z ich rodzinami.


12. 03. 2014.Odbyło się WALNE ZEBRANIE członków i wolontariuszy Dębickiego Hospicjum Domowego.


11. 11. 2013.Dębickie Hospicjum Domowe zostało odznaczone tytułem Zasłużony dla Miasta Dębicy.


9. 11. 2013.Wolontariusze Hospicjum spotkali się z Diakonią Życia Ruchu Światło-Życie.


6. 11. 2013.Odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum, oraz spotkaliśmy się z ich rodzinami.


22. 10. 2013. Wyróżnienie dla Pani   Barbary Góreckiej    w konkursie "Wolontariusz Podkarpacia 2012"


11-13. 10. 2013.Rekolekcje formacyjne w Zakopanem, u Redemptorystów.


2. 10. 2013.Spotkanie związane z VII edycją akcji
      "POLA NADZIEI 2013 / 2014"
z nauczycielami i przedstawicielami placówek edukacyjnych.


11. 09. 2013.Odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie hospicyjne.


8-9. 06. 2013.Spotkanie w Krakowie pod hasłem: “Ruch hospicyjny w podzięce Janowi Pawłowi II”


17 maja 2013 r. Zakończyły się
VI Dębickie Pola Nadziei
akcję podsumowano w Państwowej Szkole Muzycznej


18-26 kwietnia 2013 r.
Pielgrzymka do Ziemi Świętej


11 lutego 2013 r. Odbyło się WALNE ZEBRANIE członków i wolontariuszy Dębickiego Hospicjum Domowego.


24-27 stycznia 2013 r. Udział przedstawicieli Dębickiego Hospicjum Domowego w XVII Międzynarodowej Jasnogórskiej Konferencji Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych.


9 stycznia 2013 r. Odbyło się I w tym roku spotkanie hospicyjne.


02.01.2013r. Spotkanie opłatkowe Forum Hospicjów Polskich w Radomiu.


12 grudnia 2012 r. Świętowaliśmy Dzień Wolontariusza.


01.12.2012r. Hospicyjny, Adwentowy Dzień Skupienia w Tarnowie.


14.11.2012r. Odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłych, podopiecznych Hospicjum, oraz spotkaliśmy się z ich rodzinami.


26-28.10.2012r. Dni formacyjno-szkoleniowe w Licheniu.


14.10.2012r. Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny.


05.10.2012r. rozpoczęły się
"VI Dębickie Pola Nadziei"


26.09.2012r. odbyło się spotkanie nauczycieli, dotyczące
"VI Dębickich Pól Nadziei",
Po spotkaniu rozdawano cebule żonkili.


12 września 2012r. odbyło się
pierwsze powakacyjne spotkanie hospicyjne.


Wycieczka do Lublina dla członków i wolontariuszy Dębickiego Hospicjum Domowego (07-07-2012)


20 czerwca 2012r. odbyło się
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE


Uroczyste zakończenie akcji:
"V Dębickie Pola Nadziei"
(25-05-2012)


"PRZED SKLEPEM JUBILERA"
Sztuka Karola Wojtyły wystawiona przez wychowanków ze świetlicy "Promyki Nadziei" (17-05-2012)


Msza św. w intencji chorych,
z okazji Światowego Dnia Chorego
(11-02-2012)


XVI Międzynarodowa Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów  Hospicyjnych
(27-29. 01. 2012).


14 grudnia 2011 r.
Dębickie Hospicjum Domowe w uroczysty sposób obchodziło Święto Wolontariusza.


Adwentowy dzień skupienia
(10-12-2011).


Odprawiona została Msza Św. w intencji zmarłych podopiecznych (09-11-2011).


 

STATUT

 

Dębica, dnia 20 czerwca 2012 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA DĘBICKIE HOSPICJUM DOMOWE
IMIENIA JANA PAWŁA II
Tekst jednolity

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie w oparciu o statut niniejszy nosi nazwę; "DĘBICKIE HOSPICJUMDOMOWE IMIENIA JANA PAWŁA II" w dalszej jego części zwane - Hospicjum.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia  1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 200l r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu Hospicjum.

§2

 1. Siedzibą Hospicjum jest miasto Dębica.
 2. Terenem działania jest powiat dębicki.
 3. Hospicjum może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§3

 1. Hospicjum jest zawiązane na czas nieograniczony, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
 2. Hospicjum prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jak też pomoc rodzinom w czasie choroby i w okresie żałoby.
 3. Dla realizacji swojej misji i celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, po wcześniejszym podjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków Hospicjum w przedmiocie rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 4. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie realizacji celów statutowych Hospicjum, nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§4

Działalność Hospicjum oparta jest na bezinteresownej posłudze swoich członków, wolontariuszy i innych ludzi dobrej woli, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5

DĘBICKIE HOSPICJUM DOMOWE IMIENIA JANA PAWŁA II prowadzi posługę
w duchu działalności charytatywno-opiekuńczej Kościoła rzymskokatolickiego.

§6


Hospicjum używa pieczęci ze wskazaniem swojej nazwy i siedziby oraz znaku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem Hospicjum jest:
1)    bezinteresowna działalność opiekuńcza i posługa duszpasterska nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jak też pomoc ich rodzinom w czasie choroby i w okresie żałoby,
2)    zjednywanie ludzi dobrej woli - wolontariuszy, pragnących udzielać pomocy i opieki osobom potrzebującym.
3)    pomoc społeczna rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w wyniku wystąpienia choroby nowotworowej jednego z członków rodziny, jak też rodzinom osieroconym.

§8

Hospicjum swe cele realizuje poprzez:
1)    niesienie bezinteresownej posługi opiekuńczo-pielęgnacyjnej, socjalnej i duchowej w domu chorego, wszechstronne wspieranie rodziny, organizowanie i służenie pomocą osobom objętym opieką,
2)    nieodpłatne wypożyczenie sprzętu specjalistycznego do domu chorego,
3)    gromadzenie środków- finansowych na realizację celów statutowych,
4)    współpraca z placówkami pomocy społecznej, służby zdrowia, ośrodkami edukacyjnymi i religijnymi w zakresie opieki nad chorym terminalnie,
5)    wymiana doświadczeń poprzez organizowanie konferencji, sesji, zjazdów z innymi ośrodkami hospicyjnymi we współpracy ze światowym ruchem hospicyjnym,
6)    prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i informacyjnej.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Hospicjum posiada członków:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

§10

 1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności prawnych, wywodzące się ze środowiska których wysokie walory etyczne i moralne pozwalają pełnić posługę dla potrzebujących osób cierpiących, nieuleczalnie chorych. Członków zwyczajnych przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkiem wspierającym Hospicjum, może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową i merytoryczną w realizacji celów Hospicjum, narodowości polskiej lub innej narodowości, nie mający siedziby w Polsce lub stałego zameldowania w Polsce, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych . Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna prawna, lub instytucje szczególnie zasłużone dla Hospicjum. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Hospicjum.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Hospicjum
2)    uczestniczenia w pracy i działalności Hospicjum
3)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Hospicjum
4)    zgłaszanie wniosków i postulatów do władz Hospicjum

 

§12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)    brania czynnego udziału w zebraniach członków i działalności Hospicjum
2)    przestrzegania statutu i uchwał władz Hospicjum oraz wywiązywanie się
z zadeklarowanych świadczeń
3)    realizowanie na co dzień idei opieki nad chorymi, zarówno w Hospicjum jak i poza nim
4)    dbanie o dobre imię Hospicjum i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia
5)    opłacanie składek członkowskich.

§13

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Hospicjum, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§14

Utrata członkostwa następuje na skutek :
1)    pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu
2)    śmierci członka
3)    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
4)    pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Hospicjum
5)    wykluczenie przez Zarząd:
a)    na skutek uchwały Zarządu w związku z nieprzestrzeganiem postanowień statutu
b)    działań na szkodę Hospicjum

§15

W przypadku pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Hospicjum.
Uchwała Walnego Zebrania Członków Hospicjum jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE HOSPICJUM

§16

Władzami Hospicjum są:
1. Walne Zebranie Członków Hospicjum
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Hospicjum trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych, jeśli członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków.

§18

W przypadku rezygnacji lub wykluczenia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§19

 1. Uchwały wszystkich władz Hospicjum zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania, jeżeli członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie , miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania lub posiedzeniu Zarządu.
 2. Głosowania są jawne.
 3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej można powziąć - pomimo braku formalnego zwołania - jeśli wszyscy członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej są obecni i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia
  poszczególnych spraw do porządku obrad.
 4. W razie równości głosów, decydujący głos przysługuje odpowiednio Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków - w obradach Walnego Zebrania Członków Hospicjum, oraz Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej - w przypadku obrad tych organów.

§20

W Walnym Zebraniu Członków Hospicjum biorą udział:
1)  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
2)  z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi

 

§21

Walne Zebranie Członków Hospicjum może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§22

 1. Walne Zebranie Członków Hospicjum jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Hospicjum.
 2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom co najmniej 14 dni przed planowanym zebraniem. Informacja zostaje podana na stronie internetowej Hospicjum oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń, która znajduje się obok siedziby Hospicjum.

 

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Hospicjum jest zwoływane przez Zarząd; z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Hospicjum.
 2. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później, niż w terminie trzech tygodni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Hospicjum należą:

1)  uchwalenie programu działania Hospicjum
2)  wybór i odwoływanie wszystkich władz Hospicjum
3)  podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady
4)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Hospicjum lub jego władze
5)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich
6)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7)  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej i uchwalenie budżetu
8)  uchwalenie wysokości składek członkowskich
9)  podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Hospicjum i przeznaczeniu jego majątku.

§25

Zarząd składa się z 3 -5 osób. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd. Funkcje Prezesa może pełnić jedynie proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy lub kapłan, członek stowarzyszenia wskazany przez niego.
Zarząd spośród siebie wybiera Wiceprezesa. Skarbnika i Członków Zarządu.

 

§26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

 

§27

Do kompetencji Zarządu należą:
1)  reprezentowanie Hospicjum na zewnątrz
2)  kierowanie całokształtem działalności Hospicjum zgodnie ze statutem
3)  zarządzanie majątkiem i finansami Hospicjum
4)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Hospicjum
5)  przyjmowanie członków zwyczajnych i wykluczanie ich za naruszenie statutu i
postanowień władz Hospicjum
6)  zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych walnych Zebrań Członków Hospicjum
7)  składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Hospicjum

 

§28

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli statutowej działalności, wybranym przez Walne Zebranie Członków Hospicjum i składa się z 2 - 3 osób.
Komisja spośród siebie wybiera przewodniczącego.

 

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1.  kontrolowanie całokształtu działalności Hospicjum i Zarządu, a w szczególności działalności finansowej.
 2. coroczne składanie pisemnego sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Hospicjum,
 3. prawo pisemnego wystąpienia do Zarządu Hospicjum z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Hospicjum
 4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Hospicjum

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§30

Majątek Hospicjum stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§31

Majątek Hospicjum powstaje:
1)  z dotacji i ofiarności publicznej
2)  z darowizn, spadków i zapisów
3)  z wpływów ze składek członkowskich
4)  z subwencji i innych źródeł
5)  z innych wpływów w tym z działalności gospodarczej na ewentualność jej prowadzenia.

 

§32

 1. Decyzje w sprawie nabywania. zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd Hospicjum.
 2. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Hospicjum w stosunku do członków Hospicjum, członków ich rodzin, rodzin pracowników Hospicjum oraz osób, z którymi pracownicy Hospicjum pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia lub kurateli, zwane dalej "osobami bliskimi".
 3. Zabronione jest przekazywanie majątku Hospicjum na rzecz członków Hospicjum, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
  preferencyjnych warunkach.
 4. Zabrania się wykorzystywania majątku Hospicjum na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach jak w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Hospicjum.

§33

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Hospicjum - w szczególności w sprawach majątkowych upoważnia się dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§34

Uchwałę o zmianie statutu lub o likwidacji Hospicjum podejmuje Walne Zebranie Członków Hospicjum większością głosów 2 \ 3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych.

 

§35

Uchwała o rozwiązaniu Hospicjum powinna określać sposób likwidacji, oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku Hospicjum.

§36

W celu likwidacji Hospicjum, Walne Zebranie Członków Hospicjum powołuje Komisję Likwidacyjną.

 

 

za Zarząd